resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Kenmerken van de vernieuwde vakantie- en verlofberekening

Kenmerken van de vernieuwde vakantie- en verlofberekening

Uitleg over de verschillen tussen de standaard en de vernieuwde vakantie- en verlofberekening

In de handleiding en applicatie spreken we van vakantieberekening, maar de functionaliteit en handleiding zijn ook van toepassing op de verlofberekening.

Als je gebruikmaakt van het nieuwe verlofsysteem, moet de compensatie-/vakantieberekening zijn ingesteld op Berekenen regels op eindes van weken en eindes van maanden. Ga hiervoor naar Beheer Instellingen Overige instellingen Verloningsinstellingen en selecteer de optie onder Compensatie-/vakantieberekening.

Wijziging in vervalperiode bij overgang oude naar nieuwe berekening

  • Oude systeem: De vervalperiode is de periode na het jaar waarin het verlof is toegekend, waarin het restant nog te gebruiken is. Deze periode start dus op 1 januari van het volgende jaar.

  • Nieuwe systeem: De vervalperiode is de periode vanaf de eerste dag van het jaar waarin het verlof is toegekend. Vanaf dat moment is over de duur van de ingestelde vervalperiode het verlof te gebruiken.

Dit houdt in dat wanneer je overgaat van het oude naar het nieuwe systeem de vervaltermijn 1 jaar later wordt gezet. Uiteindelijk blijft het daadwerkelijke vervalmoment daardoor hetzelfde.

Vernieuwde vakantieberekening herkennen

Staat bij het onderdeel Vakantie-instellingen de tekstuele toevoeging (volgens vernieuwde vakantieberekening)? Dan vindt de berekening van de vakantiepotjes in Ons Administratie plaats volgens de vernieuwde vakantieberekening. Deze werkwijze staat standaard aan bij zorgorganisaties die in de loop van 2019 nieuw met Nedap Ons begonnen zijn.

We werken momenteel aan functionaliteit om ook klanten die vóór 2019 zijn begonnen met Nedap Ons, over te zetten naar de nieuwe verlof- en vakantieberekening. Via Ons Aankondigingen houden we je op de hoogte als deze functionaliteit beschikbaar komt.

/topic-images/2020-07-13%2010_15_30-Window_1259.jpg

Kenmerken van de vernieuwde vakantieberekening ten opzichte van de standaard vakantieberekening

Geen aparte regel 'Overgebleven vakantiesaldo'

/topic-images/vakantie%201_268.png

In tegenstelling tot de reguliere vakantieberekening berekent de vernieuwde vakantieberekening geen automatische regel voor het overgebleven vakantiesaldo per jaar. De regels bestaan dus alleen uit afschrijvingen en bijboekingen in de vorm van imports, handmatige correcties of uitbetalingen of vervalregels.

/topic-images/vakantie%202_269.png

De reguliere vakantieberekening toont wel een automatisch gegenereerde regel met het overgebleven vakantiesaldo per jaar, omdat dit informatie geeft over welk saldo in welk jaar mogelijk gaat vervallen. In de vernieuwde vakantieberekening is deze informatie inzichtelijk via het rapport Verval vakantie/PLB-potjes. Hiervoor is gekozen omdat de weergave als regel in het saldioverzicht voor verwarring zorgt en de optelling van de saldi onnodig ingewikkeld maakt.

Vervalperiode 'anderhalf jaar'

/topic-images/vakantie%203_270.png

Ook houdt de vernieuwde vakantieberekening rekening met vervalperiodes met halve jaren, bijvoorbeeld een vervalperiode van 1,5 jaar. Saldo's die in een lopend jaar vervallen, zijn terug te zien via een specifieke regel op het moment dat deze uren vervallen (op 30 juni). Aan de regel is af te lezen hoe lang het saldo geldig is geweest. De reguliere vakantieberekening kan alleen vervalperiodes doorberekenen van hele jaren.

Medewerkerproductie - Verval vakantie/PLB-potjes

Als je de rapportage over het verval van vakantie/plb-potjes wilt genereren, moet je:

  • de taak Rapportage 'Medewerkerproductie - Verval vakantie/PLB-potjes' genereren hebben;

  • de nieuwe verlof- en vakantieberekening gebruiken.

Als je de nieuwe verlof- en vakantieberekening nog niet gebruikt, dan kun je deze rapportage niet genereren.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave