resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Overdrachtsagenda: Configuratie en gebruik

Ons Overdrachtsagenda: Configuratie en gebruik

Via de overdrachtsagenda is het mogelijk om een overzicht te genereren van alle cliëntafspraken en -taken per locatie.

Benodigde autorisatie

Om toegang te hebben tot de overdrachtsagenda moet de gebruiker over een van de onderstaande autorisatietaken beschikken:

  • Taak: Ons Agenda gebruiken

  • Taak: Cliëntagenda beheren

  • Taak: Cliëntagenda-afspraken [van een cliënt] bewerken

  • Taak: Basisinkijkrol

  • Taak: Arrangeur (zorgarrangementen)

Benodigde instellingen rondom het autorisatiebereik van de gebruiker

De overdrachtsagenda houdt rekening met het bereik zoals deze staat ingesteld in Ons Autorisatie. De locatie staat centraal in de overdrachtsagenda, daarom is het belangrijk dat de locatie in het bereik van de gebruiker zit.

Let op! De Overdrachtsagenda kan nog niet overweg met autorisatie op basis van rooster of planning.

Groepsafspraken

Bij groepsafspraken is het mogelijk dat de gebruiker een uitgenodigde niet in zijn bereik heeft zitten. In dat geval wordt de persoon als 'afgeschermd' weergegeven.

Afscherming bij groepsafspraken is alleen van toepassing indien strakkere autorisatie is ingeschakeld in Ons Agenda, zie Ons Agenda: autorisaties.

Beperk inzage tot team

Als bij Ons Agenda de instelling 'Beperk inzage tot team' is ingeschakeld, dan heeft deze ook effect op de overdrachtsagenda. Voor meer informatie zie Ons Agenda: applicatie-instellingen wijzigen.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave