resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Export van gegevens naar rooster- en verloningspakketten toegelicht

Export van gegevens naar rooster- en verloningspakketten toegelicht

Beschrijving van de diverse mogelijkheden voor het exporteren van verloningsgegevens voor verschillende verloningspakketten.

Voor wat betreft verloning ondersteunt Ons verschillende soorten exports. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

Exports van het type Rooster

Deze exports bieden de mogelijkheid om per medewerker per dag de gewerkte tijd te exporteren naar het eigen roosterpakket. Bij dit type export wordt ervan uitgegaan dat het roosterpakket de verloningsberekeningen uitvoert. Daarbij zijn wel aanvullende exportopties te selecteren, zoals bijvoorbeeld het exporteren van declaratiesoorten.

Exports van het type Verloning

Deze exports exporteren diverse (berekende) verloningsgegevens naar het eigen verloningspakket, zoals bijvoorbeeld aantal gewerkte uren voor ORT-berekeningen.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave