resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Vakantie-, PBL- en PLB-potjes van een medewerker bewerken

Vakantie-, PBL- en PLB-potjes van een medewerker bewerken

Uitleg over het inrichten en bewerken van medewerker-specifieke vakantie-, PBL-, PLB- en LFB-potjes in Ons

Nedap Ons biedt de mogelijkheid om diverse verlofpotjes in te richten per medewerker, zoals vakantie-, PBL- en PLB-potjes. Per potje per medewerker zijn er aanpassingen en mutaties door te voeren. Deze handleiding geeft een overzicht van de specifieke bewerkopties.

Uitleg over het applicatiebreed inrichten en beheren van vakantiepotjes is te vinden in de handleiding Vakantie-, PBL- en PLB-potjes generiek beheren in Ons.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave