resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Vakantie-, PBL- en PLB-potjes beheren (algemeen)

Vakantie-, PBL- en PLB-potjes beheren (algemeen)

Uitleg over het inrichten en beheren van de applicatie-brede instellingen rond vakantie-, PBL- en PLB-potjes in Ons

Nedap Ons biedt de mogelijkheid om diverse verlofpotjes in te richten in Ons, zoals vakantie-, PBL-, PLB-potjes. Voor een goed gebruik van de diverse gebruiksmogelijkheden is het belangrijk dat de applicatie op de juiste wijze ingericht wordt. Deze handleiding geeft een overzicht van de generieke inrichtings- en beheerstappen. Deze stappen hebben effect op verlofmogelijkheden van alle medewerkers.

Uitleg over het inrichten en bewerken van potjes bij specifieke medewerkers is te vinden in de handleiding Vakantie-, PBL-, PLB- en LFB-potjes van een medewerker bewerken.

Belangrijke aandachtspunten

/topic-images/2019-03-15%2015_55_13-Verloningsinstellingen_50.png

  • Bereken vakantiesaldi: schakel de berekening van het vakantiesaldo uit, voordat er met de inrichting begonnen wordt. Ga hiervoor naar Beheer Instellingen Overige instellingen Verloningsinstellingen. Controleer bij het onderdeel 'Vakantieinstellingen' of het vinkje 'Bereken vakantiesaldi' uit staat. Schakel pas wanneer de inrichting volledig gereed is, de berekening van het vakantiesaldo in.

  • Begindatum vakantieberekening: laat de berekening ingaan op een actuele datum in het heden of in de nabije toekomst. Schakel de berekening niet met terugwerkende kracht in, tenzij de berekening doelbewust is uitgeschakeld om een specifieke inrichting aan te maken. Houd in dat geval als uiterste begindatum de datum aan van het moment waarop de berekening is uitgezet.

    Als de Begindatum vakantieberekening na het inrichten van de vakantiepotjes tussentijds wordt aangepast, kan dit gevolgen hebben voor het vakantiesaldi van medewerkers. Het aanpassen van de begindatum triggert namelijk een herberekening die ervoor zorgt dat berekeningen en imports van vóór deze begindatum buiten beschouwing worden gelaten.

    Dit houdt ook in dat als er in het nieuwe jaar een overgebleven saldo wordt berekend, dat het overgebleven saldo dat voortkomt uit imports van jaren vóór de vakantieberekening, niet in die berekening wordt meegenomen.

Standaard versus vernieuwde vakantieberekening

Ons kent twee varianten van de vakantieberekening:

  • Huidige vakantieberekening: deze variant geldt als de standaard variant. Deze staat vanuit het verleden bij verreweg de meeste zorgorganisaties aan.

  • Vernieuwde vakantieberekening: deze variant geldt als opvolger van de huidige vakantieberekening. Deze variant staat standaard aan bij zorgorganisaties die in de loop van 2019 nieuw met Nedap Ons begonnen zijn.

    Staat bij het onderdeel Vakantie-instellingen de tekstuele toevoeging 'Volgens vernieuwde vakantieberekening'? Dan vindt de berekening van de vakantiepotjes in Ons Administratie plaats volgens de vernieuwde vakantieberekening.

Informatie over de verschillen tussen de beide vakantieberekeningen is te vinden in Vernieuwde versus standaard vakantieberekening

Instellen op welk moment er een periodieke verlofregel wordt aangemaakt

Inhoudsopgave