resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Uursoortfinanciering importeren

Uursoortfinanciering importeren

In deze handleiding worden tools beschreven die kunnen helpen bij het maken van een XML importbestand om uursoortfinanciering te kunnen importeren, zodat ze niet handmatig hoeven te worden toegevoegd in de applicatie.

Deze tool wordt NIET MEER ondersteund! Deze is in 2015 ontwikkeld om op een eenvoudige wijze uursoorten te kunnen koppelen aan MPT toewijzingen op basis van prestatiecodes gekoppeld aan functies (Indicatiebesluit). Hierdoor konden de tarieven vanuit Indicatiebesluit worden gebruikt voor declaratie en hoefden niet apart tarieven onder zzp's te worden ingevuld. Dit is per 01-01-2020 niet meer van toepassing. Tarieven voor de Wlz dienen allemaal onder de financieringsstroom ZZP te worden vastgelegd. Dit maakt deze tool in feite onbruikbaar, er verschijnt een foutmelding. Is er desondanks toch een importbestand mee gemaakt, dan dient hierin het gegeven Indicatiebesluit te worden vervangen door ZZP.

Sinds 2018 is het mogelijk om voor de WLZ tijd te legitimeren onder Zorgprofielen (ook wel ZZP's). Omdat voor heen uursoortene niet door ZZP's mochten worden gelegitimeerd, zal dit voor veel organisaties betekenen dat er een groot aantal uursoortfinancieringen moeten worden toegevoegd in de applicatie.

In deze handleiding zullen we de werking van de tool beschrijven. De volgende onderwerpen zullen ter sprake komen:

  1. Systeemvereisten

  2. Installatie

  3. Gebruik van de tool

Wij raden aan om de gewenste inrichting eerst toe te passen en te controleren op een testomgeving alvorens de uursoortfinanciering in de productie-omgeving te importeren.

Inhoudsopgave