resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Uursoortconfiguratie beheren

Uursoortconfiguratie beheren

Via Instellingen Overige instellingen Uursoortconfiguratie kun je verschillende configuratieopties voor uursoorten beheren. Hieronder vind je meer informatie over de beschikbare opties en doorverwijzingen naar andere handleidingen met meer uitleg.

Voorkom doorval van indirecte en/of reistijd naar niet ZPM zorglegitimatie

Via deze optie kan je bij Ggz-ZPM- of Fz-ZPM-zorglegitimaties vanaf een bepaalde datum (standaard 01-01-2024) voorkomen dat de indirecte tijd/reistijd wordt afgeleid naar de tweede zorglegitimatie. Hierdoor vindt er dan, naast de afleiding van directe tijd, geen verdere afleiding plaats voor de indirecte tijd/reistijd.

Gebruik automatische bepaling voor leeftijdsafhankelijke toeslagen voor WLZ Dagbesteding

Hier kun je een begindatum instellen waarop automatisch leeftijdsafhankelijke toeslagen voor Wlz Dagbesteding kunnen worden bepaald. Vanaf die datum wordt er dus niet alleen een Dagbestedingsprestatie, maar ook een toeslag bepaald als de cliënt jonger is dan 18 jaar. Zie Uursoortafleiding voor meer informatie.

Strikte overlap voor groepsafspraken

Als deze optie is ingeschakeld, worden alleen zorgregels die volledig overeenkomen op de begin- en eindtijd, gezien als een groepsafspraak. Deze optie werkt alleen in combinatie met de optie Verdeel groepsregistraties die je kunt inrichten per uursoort. Zie Tijd verdelen voor zorgregels voor meer informatie.

Registratie

Met deze optie sta je overlap toe bij combinaties van registraties op specifieke uursoorttypes. Zie Overlappende zorgregels bij bereikbaarheids- en slaapdiensten voor meer informatie.

Cliënttijd vervangen door oproep

Hier kun je drie uursoorten opgeven die gebruikt worden als vervanging van de cliënttijd die geschreven wordt tijdens de betreffende bereikbaarheids-, slaap- of aanwezigheidsdienst. Zie Overlappende zorgregels bij bereikbaarheids- en slaapdiensten voor meer informatie.

Compensatie uursoorttypen

Je kan mogelijk dubbele compensatieberekeningen voorkomen door de compensatieberekening uit te schakelen voor uursoorten waar het risico op dubbele compensatieberekening hoog is. Denk bijvoorbeeld aan uursoorten van het type Aanwezigheidsdienst, Bereikbaarheidsdienst of Slaapdienst.

/topic-images/VerloningsinstellingenCompensatieUursoorttypen_1528.jpg

Toelichting op de datums: In de tijdsperiode die voor de ingevulde datum ligt, wordt altijd compensatie berekend. Vanaf de ingegeven datum worden compensaties niet meer berekend.

Let op met aanpassingen met terugwerkende kracht: Deze kunnen gevolgen hebben voor de berekening van de compensatie bij medewerkers in het verleden.

Uitsluitingen voor uursoortcompensatie

Je kan in plaats van de gehele uursoorttype uit te sluiten ook uursoorten van een bepaald type uitsluiten van compensatie. Hierdoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld een oproep tijdens bereikbaarheidsdienst met compensatie en een oproep tijdens bereikbaarheidsdienst zonder compensatie te ondersteunen. Wil je een uursoort uitsluiten, dan klik je hier op het plusje naast de titel. Er wordt een extra regel weergegeven waarin je de uursoort kan kiezen.

Je kan hier alleen kiezen voor uursoorten van het type Oproep. Vul hier minimaal een begindatum in en klik op het vinkje. De uitsluiting is gelijk opgeslagen en actief. Het is mogelijk om dezelfde uursoort meerdere malen uit te sluiten van compensatie, zolang de ingestelde uitsluitperiodes niet met elkaar overlappen.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave