resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Trajectfinanciering gebruiken

Trajectfinanciering gebruiken

Trajectfinanciering houdt in dat er per cliënt een traject gemaakt kan worden waarin bepaalde producten geleverd worden. Er is per cliënt aan te geven hoeveel zorg (tijd in uren en minuten) er per traject per product geleverd mag worden.

Benodigde autorisaties

  • Configuratie van trajectfinanciering: Taak: Applicatiebeheer

  • Beheren van trajecten bij een cliënt: Taak: Zorglegitimatie [van een cliënt] beheren

  • Genereren van Excel-rapport Trajectfinanciering: Taak: Rapportage 'Overzicht traject voortgang wmo/jw' genereren

Configuratie

Trajectfinanciering toevoegen bij de cliënt

  • Voeg de handmatige legitimatie toe bij de cliënt. Selecteer daar de legitimatie van de financieringsstroom van het type trajectfinanciering.

  • Voeg vervolgens ook producten toe.

Zie ook Handmatig een legitimatie bij de cliënt toevoegen

Trajectfinanciering inzien bij een cliënt

Met het Excel-rapport Overzicht trajectfinanciering wmo/jw genereer je een overzicht van alle cliënten met daarin op cliëntniveau de trajectfinanciering. Het totaal, verbruik op peildatum en verwacht verbruik op peildatum is hierin inzichtelijk.

  1. Ga naar Rapporten en klik onder Cliëntproductie op Overzicht trajectfinanciering wmo/jw.

  2. Selecteer de peildatum voor het rapport, welke cliënten je in het rapport wilt opnemen (of welke locatie) en bepaal of je ook cliënten uit zorg wilt opnemen.

  3. Klik vervolgens op Maak rapport.

    /topic-images/Overzicht%20trajectvoortgang%20wmojw_1476.jpg

Overschrijding van streefwaarde

Indien het gebruik op de peildatum hoger is dan de streefwaarde op de peildatum, worden de rijen in het rood weergegeven.

Signalering via het Dashboard

Voor het dashboard kun je signaleringen voor trajectfinanciering toevoegen. Ga hiervoor naar Beheer Instellingen Overige Instellingen en klik onder Dashboard op Signaleringen.

/topic-images/Trajectfinanciering%20meldingen%20activeren_1361.png
Applicatie(s)
Inhoudsopgave