resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Toestemming voor het delen van dossier- en persoonsgegevens vastleggen

Toestemming voor het delen van dossier- en persoonsgegevens vastleggen

Deze handleiding geeft uitleg over het vastleggen van toestemming voor het delen van dossier- en persoonsgegevens van een cliënt.

Toelichting

Zorgaanbieders en zorgverleners kunnen (medische) dossiergegevens van cliënten met elkaar delen. Daarnaast kunnen externe partijen cliënten enquêtes toesturen om de kwaliteit van de geleverde zorg te meten. Hiervoor gebruiken zij persoonsgegevens, zoals het e-mailadres en postadres van cliënten. De toestemming voor het delen van deze dossier- en persoonsgegevens moet aantoonbaar zijn vastgelegd. In deze handleiding staat beschreven hoe de toestemming vastgelegd kan worden in Ons.

Benodigde autorisaties

Als je de toestemming voor het delen van dossier- en persoonsgegevens wilt wijzigen, heb je de volgende taken nodig:

 • Taak: Cliënttoestemming wijzigen

 • Taak: Vastleggen toestemming [van een cliënt] voor delen persoons- en medische gegevens met andere zorgverleners

Als je het scherm Gebruik persoonsgegevens wilt bekijken, heb je de taak Cliëntbeheer nodig.

Gebruik dossier- en persoonsgegevens instellen

 1. Ga naar een cliënt en klik op het tabblad Algemeen.

 2. Klik op het kopje Gebruik dossier- en persoonsgegevens

  Dit scherm toont een overzicht van de partijen waarmee jullie organisatie gegevens uitwisselt.

  /topic-images/Dossier-en-persoonsgegevens_2033.png
 3. Voor deze cliënt kan per partij ingesteld worden of er toestemming is verleend voor het delen van gegevens.

 4. Voeg via de knop Uploaden de toestemmingsverklaring toe.

  Het label helpt om documenten in het onderdeel Documenten snel te filteren.

  /topic-images/DossierEnPersoonsgegevensDocumentToevoegen_1234.jpg

Registratieonderzoek eerstelijnsverblijf en wlz-crisis

Deze werking geldt niet voor het delen van registratiegegevens ELV en Wlz crisiszorg vv met het NZa ten behoeve van onderzoek. Daarvoor moet bezwaar namelijk expliciet worden vastgelegd door Nee te selecteren.

Beschikbare partijen voor gegevensuitwisseling

Applicatie(s)
Inhoudsopgave