resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Feestdagen configureren

Feestdagen configureren

Uitleg over het configureren van feestdagen in Ons

Toepassingen van feestdagen in Ons

In Ons worden feestdagen op twee plekken gebruikt:

 • ORT-berekeningen voor verloning (specifieke cao's)

 • Omleidingen in Ons Planning

Er zijn standaard twee feestdagen in Ons aanwezig:

 • 24 december (Kerstavond)

 • 31 december (Oudjaarsdag)

Overige feestdagen moeten elk jaar opnieuw ingesteld worden.

ORT

Er wordt alleen ORT op feestdagen berekend:

 • Als er (organisatiebreed of specifiek bij de medewerker) een cao ingesteld staat die voorziet in ORT voor de medewerker.

 • Op feestdagen die als feestdag ingevoerd zijn (met uitzondering van 24 en 31 december). Zijn feestdagen niet als feestdag ingevoerd? Dan wordt er geen ORT berekend.

Als met terugwerkende kracht feestdagen worden vastgelegd, wordt hierover ook de ORT met terugwerkende kracht berekend.

Omleiding

Zie voor uitleg: Feestdagen: omleidingen instellen.

Benodigde autorisatie

Een van de onderstaande taken. Het bereik van deze taken omvat automatisch de gehele organisatie:

 • Algemene instellingen beheren

 • Applicatiebeheer

Feestdagen vastleggen

 1. Ga naar Beheer Instellingen Overige instellingen . Klik bij Beleidsprofielen op Feestdagen .

  /topic-images/2019-04-29%2013_28_52-Feestdagen_186.png
 2. Onder Feestdagen zijn eventuele vastgelegde feestdagen te zien. Deze zijn te bewerken of te verwijderen.

 3. Om een nieuwe feestdag toe te voegen, klik op 'Toevoegen.

  /topic-images/2019-04-29%2013_44_13-Bewerk%20de%20feestdag_187.png
 4. Vul de gewenste naam en datum van de feestdag in.

 5. Bij Jaarurensystematiek dient het aantal minuten ingevoerd te worden waarmee gerekend wordt voor de jaarurensystematiek. Deze optie heeft alleen invloed als aan de medewerker een cao is gekoppeld waarvan is ingesteld dat deze gebruik maakt van de jaarurensystematiek Jaaruren- of weekurensystematiek per cao instellen.

 6. Om op te slaan, klik op Opslaan.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave