resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Zorgplannen toegelicht

Zorgplannen toegelicht

Toelichting op de uitgangspunten en mogelijkheden rondom zorgplannen in Ons.

Zorgplannen geven structuur aan de te leveren zorg aan de cliënt. Het zorgplan bevat de afspraken die gemaakt zijn rondom het leveren van zorg en ondersteuning. Afhankelijk van het gehanteerde classificatiesysteem bevatten plannen ook wensen, mogelijkheden en behoeftes van de cliënt. Het inventariseren van deze onderdelen gebeurt in overleg met de cliënt en/of de vertegenwoordiger.

Afhankelijk van de zorgsector worden er verschillende benamingen voor zorgplannen gebruikt, bijvoorbeeld:

  • persoonlijk plan

  • ondersteuningsplan

  • leefplan

  • zorgleefplan

  • persoonlijk ontwikkelingsplan

  • begeleidingsplan

Zorgplan aanpassen naar Plan

In deze handleiding wordt voor al deze plannen de term Zorgplan gehanteerd. Je kunt de benaming Zorgplan in de Ons-applicaties aanpassen naar Plan. Dit kan via Beheer Instellingen Overige instellingen Naamweergave en terminologie .

Let op: het is niet meer mogelijk om de term Plan aan te passen naar Zorgplan in het linker menu van Ons Dossier.

Functionele proces rondom zorgplannen

Het onderstaande overzicht toont hoe Ons functioneel omgaat met de diverse fases in de totstandkoming van het zorgplan. Afhankelijk van een eventueel gebruikt classificatiesysteem kan de uiteindelijke functionaliteit hier op details van afwijken.

Het zorgplan kent gedurende het zorgproces drie fases:

  • Concept: zorgplan is nog aanpasbaar (zorgbehoefte inventariseren en afspraken vastleggen)

  • Actueel: zorgplan is niet meer aan te passen (Zorgplan uitvoeren)

  • Gearchiveerd: zorgplan is niet direct zichtbaar en niet meer aan te passen (Naslag)

/topic-images/Zorgplannen%20in%20Ons_zonder_concept_1970.png

Classificatiesystemen

Binnen Ons kan er ook op het gebied van zorgplannen gewerkt worden via verschillende zorgplanmethodieken. Daarbij past de functionaliteit zich aan aan de specifieke eisen van de gebruikte methodiek. Informatie over de beschikbare methodieken is te vinden in Toelichting op classificatiesystemen in Ons.

Raadplegen zorgplaninformatie vanuit verschillende applicaties

Zorgplaninformatie van cliënten is vanuit verschillende appplicaties te raadplegen. Afhankelijk van de applicatie bestaan er verschillende inzage- of bewerkingsopties. Zo zorgt Ons ervoor dat gebruikers in Ons met zorgplannen om kunnen gaan op een manier die past bij hun rol t.o.v. de cliënt.

Inzage in het zorgplan is vanuit de onderstaande applicaties mogelijk:

Applicatie

Soort applicatie

Wat kan en ziet de gebruiker?

Specificatie gebruiksmogelijkheden

Ons Dossier

Webapplicatie

Concept zorgplannen inzien en aanpassen

Actuele zorgplannen inzien, archiveren en vernieuwen

Gearchiveerde zorgplannen inzien

Rapporteren op doelen en voortgang in zorgplan

Inzage en gebruik is alleen mogelijk en hangt af van de bij de gebruiker ingestelde autorisatie

Ons Dossier-app

Native app

Actuele zorgplannen inzien

Rapporteren op doelen en voortgang in zorgplan

Inzage en gebruik is alleen mogelijk en hangt af van de bij de gebruiker ingestelde autorisatie

Caren (zorgportaal voor de cliënt/vertegenwoordiger en mantelzorgers)

Webapplicatie

Concept zorgplannen inzien en ondertekenen

Actuele zorgplannen inzien

Gearchiveerde zorgplannen inzien


Zorgplannen kwantificeren

Specifiek binnen de financieringsstroom ZVW geldt dat zorgorganisaties de benodigde zorg voor een cliënt zelf indiceren. Dit gebeurt via het zorgplan. In Ons bestaat hiervoor de functionaliteit 'Zorgplannen kwantificeren'. Uitleg hierover is te vinden in de handleiding Het zorgplan kwantificeren.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave