resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Uursoorten toegelicht

Uursoorten toegelicht

Uursoorten zijn eenheden van de soort zorg of andere soorten tijd die geregistreerd kunnen worden. Dit artikel geeft achtergrondinformatie over uursoorten.

Uursoorten zijn eenheden van de soort zorg of andere soorten tijd die geregistreerd kunnen worden. Deze worden vervolgens gebruikt bij exports (declaraties, verloning), facturatie, arrangementen, planningen, weekkaarten en rapporten. De uursoorten vormen de link tussen tijd en financiële processen.

Uursoorten zijn naar eigen inzicht te configureren. Zie Uursoorten configureren voor meer informatie.

Uursoorten worden ook wel activiteiten genoemd, of, in Ons Planning, Uurtypen.

Uursoorttypen

Er zijn drie soorten uursoorttypen:

  • Directe uursoorten: deze uursoorten zijn gebaseerd op tijd, waarbij altijd een medewerker en cliënt betrokken zijn. Een voorbeeld hiervan is Persoonlijke Verzorging.

  • Indirecte uursoorten: deze uursoorten zijn gebaseerd op tijd, waarbij alleen een medewerker betrokken is en dus geen cliënt (uitzonderingen hierop zijn Groepszorg-uursoorten). Een voorbeeld hiervan is Werkoverleg.

  • Stuks uursoorten: deze uursoorten zijn niet gebaseerd op tijd, maar op stuks. Een voorbeeld hiervan is Vervoer.

Uursoorten voor specifieke soorten zorg

Specifiek voor de GGZ en Paramedische eerstelijnszorg bestaan de volgende uursoorttypen:

  • Paramedische eerstelijnsuursoorten

  • Basis GGZ-uursoorten

  • Gespecialiseerde GGZ-uursoorten

Exporteren van uursoortgebaseerde registraties

Via uursoortgebaseerde filter aanmaken en bewerken registraties van de uursoorten worden geëxporteerd naar exportbestanden of rapporten.

Inhoudsopgave