resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Opronding en afronding toegelicht

Opronding en afronding toegelicht

Hoe verhoudt een registratie zich tot een declaratie of factuur?

Dit artikel beschrijft:

  1. De registratie van ongecorrigeerde tijd.

  2. De afronding van de ongecorrigeerde tijd naar gecorrigeerde tijd.

  3. De opronding (optioneel) van de tijd (ongecorrigeerd of gecorrigeerd) naar te exporteren tijd t.b.v. declaratie/facturatie.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave