resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Notificaties voor cliënten: toelichting en gebruik

Ons Notificaties voor cliënten: toelichting en gebruik

Toelichting op ONs Notificaties: Met Ons Notificaties voor cliënten kunnen SMS- of e-mailberichten verstuurd worden aan cliënten, waarin informatie over de afspraak met de behandelaar staat vermeld. De client wordt op deze manier eenvoudig aan de afspraak herinnerd, waarmee de functionaliteit kan bijdragen aan het verminderen van no-shows

Naast Ons Notificaties voor cliënten bestaat er in Ons ook Ons Notificaties voor medewerkers. Raadpleeg voor specifieke configuratie- en gebruiksinformatie over Ons Notificaties voor cliënten of voor medewerkers de onderstaande handleidingen:

De functionaliteit richt zich vooralsnog op het versturen van berichten over afspraken die in Ons Agenda zijn gemaakt. Op het moment dat voor de cliënt een afspraak wordt gemaakt of een afspraak wordt gewijzigd, wordt een SMS of e-mail gestuurd naar de cliënt met daarin de details over de afspraak.

Staat Ons Notificaties voor cliënten aan? Dan is het ook mogelijk om de functionaliteit in te laten bouwen in API-koppelingen door externe partijen, zoals bijvoorbeeld voor de afname van vragenlijsten door Roqua.

Hoe werkt het?

Zodra bij de cliënt is ingeschakeld dat deze notificaties kan ontvangen, kunnen de cliënten berichten met onderstaande strekking ontvangen:

 • Er is een afspraak met u gemaakt op vrijdag 17 januari 2020 van 13:15 tot 14:15.

 • Uw afspraak op vrijdag 17 januari 2020 van 13:15 tot 14:15 is verplaatst naar vrijdag 17 januari 2020 van 14:15 tot 15:15.

 • Uw afspraak op vrijdag 17 januari 2020 is geannuleerd.

 • Uw herhalende afspraken op vrijdag 17 januari 2020 van 13:15 tot 14:15 en de daarop volgende zijn geannuleerd

De tekst van de notificatie hangt af van de inhoud van de afspra(a)k(en). Als er bijvoorbeeld meerdere afspraken op een dag zijn, wordt de herrinneringstekst: U heeft 3 afspraken op 11 juni om 11:00. Als de afspraak een locatie bevat, dan zal de naam van deze locatie ook worden toegevoegd in de uitnodiging. Daarbij wordt alleen de naam van de locatie genoemd. De uitnodiging bevat géén adresgegevens.

Wanneer ontvangt een cliënt een notificatie?

Notificaties worden alleen verstuurd als:

 1. de client op aanwezig staat bij een afspraak.

 2. het versturen van notificaties bij de cliënt aanstaat.

 3. de contactmethode is bevestigd.

 4. het versturen van notificaties bij de organisatie aan staat.

Meer uitleg over deze verschillende configuratie-opties is te vinden in Ons Notificaties voor cliënten: configuratie

Notificaties worden op de onderstaande momenten verstuurd:

 • Direct wanneer de afspraak is aangemaakt.

  Voorbeeldtekst: 'Er is een afspraak met u gemaakt op vrijdag 17 januari 2020 van 13:15 tot 14:15.'

 • Direct wanneer de afspraak is geannuleerd of gewijzigd.

  Voorbeeldtekst: 'Uw afspraak op vrijdag 17 januari 2020 is geannuleerd. Uw afspraak op vrijdag 17 januari 2020 van 13:15 tot 14:15 is verplaatst naar vrijdag 17 januari 2020 van 14:15 tot 15:15.'

 • X-tijd van te voren als herinnering.

  Dit is in te stellen via de 'verstuur vroege herinnering'-optie (meer info hierover, zie:Ons Notificaties voor cliënten: configuratie). Het gaat dan om het aantal dagen van te voren en (bij benadering) het tijdstip van versturen.

De teksten die erbij staan, zijn voorbeelden. De echte teksten kunnen meer of juist minder informatie bevatten.

Uitschrijven op e-mailberichten

Cliënten die de berichtgeving per e-mail niet op prijs stellen, kunnen zich hiervoor via het e-mailbericht uitschrijven. Deze optie is bij sms-berichten technisch niet mogelijk.

Begeleidende tekst

De tekst van het SMS-bericht dat voor of na deze meldingen zichtbaar is, kan naar wens via sjablonen aangepast worden. Zie Configuratie van Ons Notificaties voor meer informatie.

Inzage in verstuurde berichten

Tot slot is het met de functionaliteit mogelijk om met behulp van een overzicht te bekijken op welk moment welke berichten zijn verstuurd.

Kosten per sms-bericht

Net zoals het geval is met authenticatiecodes die per SMS verstuurd worden, geldt ook voor deze functionaliteit dat de kosten voor het versturen van SMS-berichten conform het contract door Nedap worden doorbelast aan de zorgorganisatie. Voor het versturen van e-mailberichten worden geen kosten doorberekend.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave