resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Ketenverkeer: toegelicht

Ons Ketenverkeer: toegelicht

Algemene toelichting over de doelstellingen en uitgangspunten en opzet van Ons Ketenverkeer.

De onderstaande handleiding geeft een toelichting op Ons Ketenverkeer. Andere handleidingen over Ons Ketenverkeer zijn:

Wat is Ons Ketenverkeer?

Via Ons Ketenverkeer is het mogelijk om (semi-)geautomatiseerd zorginhoudelijke informatie uit te wisselen tussen verschillende zorginstellingen. De applicatie bevat diverse onderdelen waarmee berichten ontvangen en verder verwerkt kunnen worden. Met de komst van informatiestandaarden zoals HL7/FHIR wordt deze informatieuitwisseling steeds eenvoudiger en veelzijdiger. Ons Ketenverkeer sluit aan op deze standaard. Een praktische toepassing hiervan is het digitaal kunnen ontvangen van verwijzingen en deze rechtstreeks en (semi-) geautomatiseerd te kunnen verwerken in Ons.

De visie is dat de inbox van Ons Ketenverkeer uitgroeit tot een berichtencentrum:

 • Waarin alle ketencommunicatie is terug te vinden, zodat wanneer nodig de communicatie op een centraal punt kan worden ingezien.

 • Dat fungeert als een soort poortwachter, die bepaalt welke ketenberichten onderdeel moeten uitmaken van een dossier en welke niet.

Ondersteunde berichttypes

Ketenverkeer ondersteunt de onderstaande berichttypes:

Zorgdomein

 • Aanvraagformulier

 • Aanvulling

 • Afspraak

 • Annulering

 • Eindverslag

 • Medisch verslag

 • Medische overdracht

 • Teleconsultatieaanvraag

 • Toestemming

 • Uitvoeringsverzoeken

 • Verwijzing

 • Vragenlijst

Zorgmail

 • Medvri

 • MEDLAB

Verschil met Ons Api

Ons Ketenverkeer is een tussenstop tussen de verzender en ontvangen van de informatie. Hierdoor kan altijd de afweging gemaakt worden wat met de informatie gedaan moet worden. Met Ons Api is dit niet mogelijk. In dat geval worden gegevens zonder tussenkomst van een persoon volledig automatisch uitgewisseld.

Technische toelichting

Een toelichting op het proces dat technisch-functioneel door Ons Ketenverkeer gevolgd wordt, is te vinden in Ons Ketenverkeer: technisch-functionele proces.

FAQ

Applicatie(s)
Inhoudsopgave