resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Medische episodes toegelicht

Medische episodes toegelicht

Toelichting op de mogelijkheden rondom medische episodes in Ons

Deze handleiding geeft een toelichting op de mogelijkheden rondom het werken met episodes in Ons. Andere handleidingen over episodes zijn:

Alle informatie rondom een episode vanaf één plek te beheren

Nedap Ons biedt de mogelijkheid om medische episodes op te nemen in de applicatie. Actuele (relevante) episodes zijn gemakkelijk terug te vinden op de overzichtspagina van de cliënt. Niet-meer actuele episodes zijn als naslag terug te vinden ter naslag.

De vastlegging van episode-informatie is vergelijkbaar met de wijze waarop informatie rondom zorgplannen vastgelegd wordt. Een episode geldt daarmee in feite als een zorgplan rondom een specifieke medische zorgsituatie. Vanuit de interface van de episode zelf is het mogelijk om alle informatie en te nemen acties geïntegreerd vast te leggen. Zo is het mogelijk om:

  • subdoelen en acties aan te maken.

  • vragenlijsten aan te maken en te koppelen of reeds aangemaakte vragenlijsten te koppelen.

  • relevante documenten te koppelen.

  • te rapporteren op een episode.

  • episodes als relevant aan te merken, waarmee aan te geven is dat de episode nog actueel is en prominent getoond moet worden op de voorpagina van de cliëntinformatie.

  • evaluatiedatums vast te leggen en signaleringen in te stellen om actie te ondernemen op de evaluatiedatum.

Vertrouwelijk maken van episode

Bij episodes kan het voorkomen dat deze alleen inzichtelijk moeten zijn voor gebruikers met een spefieke deskundigheid. Ons biedt daarom de mogelijkheid om episodes vertrouwelijk te maken. Ook is het mogelijk om specifieke documenten in een episode te markeren als vertrouwelijk.

Raadplegen episode-informatie vanuit verschillende applicaties

Episode-informatie van cliënten is vanuit verschillende appplicaties te raadplegen. Afhankelijk van de applicatie bestaan er verschillende inzage- of bewerkingsopties. Zo kan elke gebruiker van Ons met episodes omgaan op een manier die past bij de rol t.o.v. de cliënt.

Inzage in het episodes is vanuit de onderstaande applicaties mogelijk:

Applicatie

Soort applicatie

Wat kan en ziet de gebruiker?

Specificatie gebruiksmogelijkheden

Ons Dossier

Webapplicatie

Episodes aanmaken

Episodes als relevant aanmerken

Relevante en niet-relevante episodes inzien

Documenten koppelen

Vragenlijsten aanmaken en koppelen

Rapportages inzien en rapporteren op een episode

Inzage en gebruik is alleen mogelijk en hangt af van de bij de gebruiker ingestelde autorisatie

Ons Dossier-app

Native app

Relevante episodes inzien

Rapportages inzien en rapporteren op een episode

Inzage en gebruik is alleen mogelijk en hangt af van de bij de gebruiker ingestelde autorisatie


Koppeling episode-informatie en zorgplan

Ons biedt de mogelijkheid om episode-informatie te tonen bij het zorgplan: specifiek gaat het dan om episode-acties, die onderaan de pagina met daarop het zorgplan van de cliënt worden getoond. Op deze wijze ontstaat er één overzicht van zorgplan- en episode gerelateerde acties, waarbij op alle acties gerapporteerd kan worden.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave