resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Cliënt-medewerkerrelaties in Ons toegelicht

Cliënt-medewerkerrelaties in Ons toegelicht

Met de cliënt-medewerkerrelaties kan aangegeven worden welke cliënten welke medewerkers kennen. Verschillende functionaliteit is afhankelijk van deze relaties.

Wat doen cliënt-medewerkerrelaties?

Met de cliënt-medewerkerrelaties kun je aangegeven worden welke cliënten welke medewerkers kennen. Op basis van type cliënt-medewerkerrelatie in Ons Autorisatie stel je in welke taken de medewerker mag uitvoeren.

De cliënt-medewerkerrelatie is slechts een specifiek relatietype. De relatietypes zijn configureerbaar.

Cliënt-medewerkerrelatie in Ons Autorisatie

Via Ons Autorisatie -> Automatische rollen -> Cliënt-medewerkerrelatierollen kun je een cliënt-medewerkerrelatierol toevoegen en/of bewerken. Naast de standaard autorisatie via cliënt-medewerkerrelaties in Ons Autorisatie komt afwijkend autorisatiegedrag in sommige gevallen voor. Bekijk daarvoor de handleiding Ons Autorisatie: afwijkend autorisatiegedrag.

Toevoegen

Klik op de knop Cliënt-medewerkerrelatierol toevoegen. Vervolgens vul je de velden in het tabblad Rol-instellingen in en selecteer je de taken die nodig zijn voor de gewenste cliënt-medewerkerrelatierol.

Bewerken

Een cliënt-medewerkerrelatierol kun je alleen bewerken als er een cliënt-medewerkerrelatierol is aangemaakt. Klik op de regel van de cliënt-medewerkerrelatierol die je wilt aanpassen. Binnen het tabblad Rol-instellingen voer je de gewenste wijzigingen door.

Op welke manier werken de cliënt-medewerkerrelaties?

Bij de cliënt kan je medewerkers als relaties aanmerken. Door deze aan te merken weten de applicaties dat de cliënt en medewerker elkaar kennen.

Soorten cliënt medewerkerrelaties

Voor de medewerker-cliëntrelatie bestaan verschillende soorten relatietypen met ieder hun eigen werking:

  • Primair: in de applicatie krijgt deze extra nadruk. Een primaire medewerkerrelatie wordt ook getoond in het Medisch overzicht.

  • Uniek: zodra een nieuwe relatie van dit type bij de cliënt wordt toegevoegd, vervangt deze automatisch de voorgaande relatie van hetzelfde type. In het geval het relatietype primair is, is deze optie automatisch ingeschakeld.

  • Relevant: een relatie van dit type wordt in het medisch overzicht op de voorpagina getoond.

  • Ongewenste relatie: een ongewenste relatie wordt gebruikt in Ons Planning. Er zal een signalering ontstaan als een medewerker wordt ingeroosterd op een dienst/route waar de cliënt zit

  • Juridische verantwoordelijkheid: deze geeft aan of de medewerker juridisch verantwoordelijk is voor de cliënt.

  • BOPZ verantwoordelijke: deze geeft aan of de medewerker BOPZ-verantwoordelijke is voor de cliënt.

Relaties in Ons Planning

Op basis van de cliënt-medewerkerrelatie kunnen in Ons Planning signaleringen ontstaan. Het volgende is van toepassing:

  • Primaire relatie: een primaire relatie is altijd een positieve relatie. In Ons Planning is via het Cliëntscherm Bekijk de zorg die aan deze cliënt geleverd wordt middels een sterretje te zien of de primaire relatie is ingepland.

  • Negatieve relatie: indien een negatieve relatie bij de cliënt wordt ingepland, dan zal hierop een signalering in de planning ontstaan.

Inhoudsopgave