resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Dashboard toegelicht

Dashboard toegelicht

Op het dashboard verschijnen verschillende modules. Deze zijn aan te passen door dashboardprofielen te configureren. In dit artikel wordt uitleg gegeven over het dashboard.

Verschillen tussen taken en signaleringen m.b.t. de zorgopname

Naast de inhoudelijke verschillen zijn er ook verschillen in de bepaling of taken/signaleringen wel of niet gegenereerd worden.

  • Signalering 'Nieuwe zorglegitimaties': De zorgopname van de cliënt wordt buiten beschouwing gelaten.

  • Signalering 'Verjaardagen': Cliënten met een beëindigde zorgopname worden niet meegenomen.

  • Taken worden alleen getoond voor cliënten die in zorg zijn of die op de wachtlijst staan.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave