resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Gestapeld financieren: toegelicht

Gestapeld financieren: toegelicht

Stapelen is het verdelen van geleverde zorg over meerdere financieringen. Zo kan, wanneer een cliënt meerdere financieringen heeft, eerst de ene financiering uitgevuld worden en het restant overlopen naar een andere financiering. Een cliënt heeft bijvoorbeeld een legitimatie voor 2 uur AWBZ-zorg per week. Particulier koopt deze cliënt er nog 2 uur bij. Onze software kan de zorg nu geautomatiseerd zo verdelen, dat zorg boven de 2 uur per week particulier gefactureerd wordt in plaats van door AWBZ.

Werking en voorwaarden van gestapeld financieren

Bepaling van financiering

De financiering wordt als volgt bepaald wanneer stapelen actief is:

  1. Registratie wordt gemaakt

  2. Uursoort wordt bepaald

  3. Financiering van het uursoort wordt bepaald op basis van financieringsprioriteit van het uursoort

  4. Er wordt gestapeld vanuit de in stap 3 bepaalde financiering.

De uursoortfinanciering blijft dus van belang wanneer stapelen geactiveerd is. Omdat de geprefereerde volgorde van financieringen binnen de organisatie niet ineens zal veranderen door het in gebruik nemen van gestapelde financiering, zal de inrichting van de uursoortfinanciering over het algemeen reeds juist zijn. Desalniettemin is het aan te raden deze volgorde te controleren.

Voorwaarden en aandachtspunten voor stapelen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij het maken van stapels:

  1. Producten kunnen binnen dezelfde legitimatie en naar legitimaties met een lagere prioriteit gestapeld worden.

  2. Meerdere producten kunnen naar één onderliggend product gestapeld worden

  3. Een enkel product kan niet naar meerdere onderliggende producten gestapeld worden

  4. Alleen producten met een eenheid van tijd (uren, minuten) komen in aanmerking voor stapeling.

Deze functionaliteit is niet geschikt voor de financieringsstromen WMO en JW.

Fiatteren

Omdat een legitimatie per week geldt, geschiedt berekening van stapelen per volledige week. De te fiatteren periode mag niet halverwege een week beginnen of eindigen. Dit is te realiseren door binnen de organisatie enkel per week of per periode, en dus niet per maand te fiatteren.

Dit wordt toegelicht door het volgende voorbeeld:

Week 5 is van 28 januari t/m 3 februari. Cliënt heeft een Wlz-legitimatie voor 2 uur PV per week. Ook heeft cliënt een particuliere legitimatie voor 2 uur PV per week. Er is 4 uur PV geleverd in betreffende week. Daarvan is 2 uur geleverd tussen 28 en 31 januari, en 2 uur geleverd tussen 1 februari en 3 februari.

Stel je fiatteert t/m 31 januari. Het systeem ziet nu 2 uur geleverd in week 5, namelijk alleen de uren geleverd tussen 28 en 31 januari. De Wlz-legitimatie is 2 uur per week, dus alles wordt op de Wlz-legitimatie gezet. Wanneer je vervolgens februari gaat fiatteren en aanleveren ziet het systeem weer 2 uur geleverd in week 5, namelijk de uren van 1 februari t/m 3 februari, dus alles is wederom Wlz.

Je hebt dan in totaal in deze week 4 uur Wlz terwijl je eigenlijk 2 uur Wlz en 2 uur particulier had.

Opronden

Binnen een stapel worden dezelfde oprondregels gebruikt.

Stel, de cliënt heeft 4 uur PV geleverd gekregen. Hiervan is 2 uur gefinancierd door Wlz en 2 uur gefinancierd door particulier. In dit geval worden voor beide producten de oprondinstellingen voor Wlz toegepast.

De reden hiervoor is de volgende. Stel dat binnen een stapel twee verschillende oprondregels gebruikt zouden worden. De berekening is dan vrij ondoorzichtig. Denk nog even aan bovenstaande cliënt. Stel opronden voor Wlz is 0 minuten en voor PGB is 30 minuten. Je zou dan iets krijgen als "er is deze week 4 uur zorg geleverd. 2 uur is betaald uit de Wlz, 2:30 is betaald vanuit particulier". Dat is niet goed uit te leggen aan de cliënt.

Moment van berekening

Stapelen wordt berekend zodra een financiële export gedaan wordt (bijvoorbeeld de AW319 export, een facturatierun etc.).

Applicatie(s)
Inhoudsopgave