resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Forensische zorg: toegelicht

Forensische zorg: toegelicht

In dit artikel wordt uitleg gegeven over de mogelijkheden rondom forensische zorg in Ons. Daarnaast wordt stapsgewijs toegelicht hoe forensische zorg in ons geconfigureerd kan worden.

Forensische zorglegitimaties en declaraties kunnen in Ons vastgelegd en gebruikt worden. Ondanks het feit dat het legitimaties en declaraties betreft, is de werking verschillend ten opzichte van reguliere legitimaties. Ook staat de functionaliteit niet standaard ingeschakeld, aangezien slechts een beperkt aantal zorgorganisaties deze vorm van zorg leveren.

Benodigde autorisatie

  • Taak: Zorgcontracten beheren

Applicatie(s)
Inhoudsopgave