resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Fiatteren toegelicht

Fiatteren toegelicht

Deze handleiding geeft een toelichting op het fiatteren van zorgregels en declaratieregels.

Algemene regels voor fiatteren

Hou met het fiatteren van de regels rekening met de volgende uitgangspunten:

  • Fiatteren wordt standaard per team uitgevoerd

  • Voordat een periode gefiatteerd kan worden, moeten alle voorgaande periodes ook gefiatteerd zijn. Er kunnen dus geen 'gaten' zitten in het fiatteren.

  • Alleen zorg- of declaratieregels van cliënten die in zorg staan, kunnen gefiatteerd worden

  • Inzage in te fiatteren gegevens door de fiatteerder vindt plaats op basis van het standaard teambereik. Alleen gegevens van medewerkers van teams waar de gebruiker voor geautoriseerd is in het standaard bereik, worden getoond en zijn te fiatteren.

Ongedaan maken van fiatteren

Ongedaan maken van gefiatteerde regels is niet mogelijk. Dit komt omdat er veel afhankelijkheden zijn van het fiatteren.

Ons Administratie

Zorgregels

Alleen zorgregels die gefiatteerd zijn, worden meegenomen in declaratie, facturatie en verloning. De regels zijn vanuit het oogpunt van de medewerkers (teams) te fiatteren. Een leidinggevende (bijvoorbeeld de teamleider) controleert de zorgregels van de medewerkers. Alle voorgaande periodes/weken van het team moeten ook gefiatteerd zijn, voordat gefiatteerd kan worden voor de huidige periode/week. Medewerkers bij wie zorgregels nog gefiatteerd kunnen worden, worden in blauw weergegeven (medewerkers waarbij de zorgregels al zijn gefiatteerd of geen zorgregels te fiatteren zijn, worden in grijs weergegeven). Zie Zorgregels fiatteren voor meer informatie.

Declaratieregels

Door declaratieregels te fiatteren krijg je eenvoudig inzage in de financiële productie van de verschillende (intramurale) afdelingen. De functionaliteit is niet alleen in te zetten voor intramurale declaratieregels, maar kan gebruikt worden bij alle declaratieregels. Ook declaratieregels die bij een extramurale prestatie aangemaakt zijn, kunnen op deze manier dus gefiatteerd worden. Zie Declaratieregels fiatteren: configuratie voor meer informatie.

Ons Groepszorg

Het fiatteren van de geregistreerde uren zorgt ervoor dat deze als gefiatteerde zorgregels in Ons Administratie gezet worden. Reeds gefiatteerde uren zijn in Ons Groepszorg niet meer te corrigeren (ze kunnen wel in Ons Administratie aangepast worden). Een groep kan altijd gefiatteerd worden: alleen registraties die op 'Aanwezig' zijn gezet, worden als zorgregel naar Ons Administratie doorgezet. Zie Ons Groepszorg: fiatteren voor meer informatie.

Inhoudsopgave