resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Facturatie toegelicht

Facturatie toegelicht

Toelichting op de opzet en werkwijze rondom handmatige facturatie en facturatie volgens standaarden

Het navigatiepad Beheer Facturatie wordt pas beschikbaar als je de taak Export- en financiële instellingen beheren en exporteren hebt.

Handmatige facturen en volgens standaarden

Ons maakt onderscheid tussen handmatige facturen en facturen volgens standaarden.

Facturen volgens standaarden

Diverse instanties werken volgens facturatiestandaarden. Deze verschillen per legitimatie. De hiernavolgende legitimaties worden via standaarden aangeleverd.

  • WLZ

  • ZVW

  • iWMO en iJW

  • DBC

In de standaarden zijn landelijk afspraken gemaakt over de inhoud van dergelijke facturen/declaraties en de vorm (bestandsformaten) waarin deze aangeleverd worden. Hiervan kan niet afgeweken worden. De declaratie van dergelijke legitimaties worden gedaan via bepaalde typen exportprofielen. Daarbij dient rekening te worden gehouden dat elk profiel zelfstandig werkt en geen samenhang vertoont met andere profielen. Dat betekent dat twee verschillende profielen met dezelfde inrichting en filter exact dezelfde uitkomst zullen geven, ook als daar tijd overheen is gegaan en er inmiddels goedkeuring is geweest.

Handmatige facturen

Met handmatige facturen worden facturen verstaan die niet middels standaarden verwerkt worden. Vaak komen deze tot uiting in de vorm van een factuur als Excel- of Word-document. Hiervoor dienen zelf factuurprofielen geconfigureerd te worden. Dergelijke facturen zijn nuttig in geval instanties willen afwijken van de standaarden, of voor externe partijen die überhaupt geen declaraties conform standaarden kunnen verwerken, zoals particuliere cliënten (particulier gefinancierd, danwel PGB).

Ook voor het in rekening brengen van aanvullende diensten kunnen handmatige facturen ingezet worden.

Standaarden toegelicht

Per standaard zijn verschillende soorten zorgen en declaratiestandaarden van toepassing. Deze staan hieronder toegelicht.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave