resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Externe zorgleveranciers / professionele contacten toegelicht

Externe zorgleveranciers / professionele contacten toegelicht

Toepassingen

Met professionele contacten worden instellingen of personen bedoeld, waarvan de cliënt zorg ontvangt, buiten de eigen zorginstelling om. Professionele contacten kunnen bij cliënten voor verschillende doeleinden worden ingevoerd:

Raadplegen van informatie

De professionele contacten kunnen worden ingevoerd, zodat personen die toegang hebben tot de cliëntgegevens, weten welke professionele contacten nog meer bij de cliënt betrokken zijn. Deze informatie is zichtbaar op verschillende plekken in Ons Administratie en mobiele apps.

Brieven en etiketten

De professionele contacten kunnen via tags in brieven en etiketten worden getoond of aangeschreven.

Verwijzers (eerstelijnszorg)

Voor het vastleggen van trajecten in de eerstelijnszorg zijn verwijzers nodig. Deze verwijzers zijn de externe zorgleveranciers die bij de cliënt worden ingevoerd.

Bij GGZ-trajecten worden ook verwijzers ingevoerd, maar dit zijn niet de externe zorgleveranciers waarover in deze context wordt gesproken.

De werking van professionele contacten in Ons

Inhoudsopgave