resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Externe zorgleveranciers toegelicht

Externe zorgleveranciers toegelicht

Externe zorgleveranciers kunnen bij cliënten voor verschillende doeleinden worden ingevoerd.

Met externe zorgleveranciers worden instellingen of personen bedoeld, waarvan de cliënt zorg ontvangt, buiten de eigen zorginstelling.

Externe zorgleveranciers kunnen bij cliënten voor verschillende doeleinden worden ingevoerd. Deze worden hieronder toegelicht.

Raadplegen van informatie

De externe zorgleveranciers kunnen worden ingevoerd, zodat personen die toegang hebben tot de cliëntgegevens, weten welke zorgleveranciers nog meer bij de cliënt betrokken zijn. Deze informatie is zichtbaar op verschillende plekken in Ons Administratie en mobiele apps.

Brieven en etiketten

De externe zorgleveranciers kunnen via tags in brieven en etiketten worden getoond of aangeschreven.

Verwijzers (eerstelijnszorg)

Voor het vastleggen van trajecten in de eerstelijnszorg zijn verwijzers nodig. Deze verwijzers zijn de externe zorgleveranciers die bij de cliënt worden ingevoerd.

Bij GGZ-trajecten worden ook verwijzers ingevoerd, maar dit zijn niet de externe zorgleveranciers waarover in deze context wordt gesproken.

Voorgaande zorgopname

Bij de zorgopnamegegevens van de cliënt is het mogelijk om voorgaande zorgopnames van een andere zorginstelling in te voeren. Deze andere zorginstellingen zijn te selecteren uit de externe zorgleveranciers.

Helder

Voor het configureren van een koppeling met Helder (Toelichting op Helder) moet een huisarts-cliëntrelatie worden vastgelegd. In Ons wordt dit gedaan met externe zorgleveranciers.

Inhoudsopgave