resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Uitvallijst toegelicht

Uitvallijst toegelicht

Toelichting op de redenen van de uitval bij declaratie-exports.

In sommige gevallen kan de omschrijving van de uitvalreden wellicht onduidelijk zijn. Hieronder zijn een aantal specifieke uitvalredenen nader uitgelegd.

De uitvallijst is een tabblad van een Excelrapport van de decalaratie-export. Zie Declareren: export uitvoeren voor meer informatie

Applicatie(s)
Inhoudsopgave