resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Toegang tot persoonsgegevens toegelicht

Toegang tot persoonsgegevens toegelicht

Of cliënt- of medewerkergegevens zijn in te zien of te bewerken is afhankelijk van verschillende opties. Dit artikel geeft aan welke mogelijkheden bestaan.

Privacy en toegankelijkheid

Het wel of niet kunnen inzien van gegevens van cliënten en medewerkers is altijd een mix tussen de toegankelijkheid van gegevens enerzijds en het waarborgen van voldoende privacy anderzijds. Zo zijn alle Ons-applicaties op verschillende niveaus beveiligd en worden altijd afwegingen gemaakt welk soort informatie op welk moment in het werkproces van de medewerker inzichtelijk moet zijn.

Ingevoerde cliënt in te zien door medewerker zonder autorisatie

In de situatie dat cliënten worden toegevoegd door medewerkers die geen autorisatie hebben voor andere locaties dan die waarvoor zij zijn geautoriseerd, geldt het volgende:

  • Medewerkers kunnen cliëntgegevens invoeren van de cliënt die tijdens de duur van een sessie* in het systeem zijn ingevoerd, ook als er nog geen locatietoekenning aan de cliënt is gedaan. Dit geldt alleen voor administratieve gegevens; dossiergegevens (zorgplan, dossier, vragenlijsten, medisch overzicht) kunnen niet geraadpleegd worden.

  • Medewerkers kunnen altijd cliëntgegevens invoeren van de cliënten voor wie zij zijn geautoriseerd.

Zodra een medewerker uitlogt, is de sessie verlopen. Ook bij het inloggen op een ander apparaat geldt dat een nieuwe sessie wordt gestart.

Medewerkers zijn geautoriseerd voor de cliënt als zij expliciet toegang tot de locatie van de cliënt hebben (het bereik waarop de rechten van de medewerker betrekking hebben: dit is in te stellen via de autorisatie van de medewerkers. Meer informatie over autorisatie: Toelichting op Ons Autorisatie).

Wat als medewerkers onverhoopt geen toegang hebben tot de reeds ingevoerde cliënt?

In dat geval dient een andere collega, een die volgens de autorisaties toegang tot alle cliënten heeft, geraadpleegd worden. Die medewerkers kunnen vervolgens een locatie toewijzen aan de cliënt.

Inhoudsopgave