resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Cao in Ons toegelicht

Cao in Ons toegelicht

Toelichting op de uitgangspunten en mogelijkheden om cao's in Ons op te nemen en automatisch mee te nemen in doorberekeningen.

Nedap Ons ondersteunt diverse cao's. Afhankelijk van de cao die op organisatie- of medewerkerniveau ingericht wordt, neemt Ons bij berekeningen in veel gevallen automatisch de cao-voorschriften mee. Denk hierbij aan ORT, toeslagen, reistijd en bijvoorbeeld overwerk. Feestdagen worden vanuit de cao niet in alle gevallen automatisch meegenomen maar moeten apart ingericht worden.

Ons ondersteunt de volgende cao's. Per cao staat beschreven welke berekeningen er automatisch door Ons meegenomen worden.

Doorwerking cao-onderdelen in berekeningen

Dit overzicht toont welke cao-voorschriften meegenomen worden in berekeningen, welke aanvullende inrichtingsstappen nog nodig kunnen zijn en hoe de onderdelen zichtbaar zijn in diverse Ons-applicaties.

/topic-images/CAO%20onderdelen%20in%20Ons_194.png

Doorberekening van feestdagen jaarlijks instellen

Cao's kunnen ook voorschriften bevatten voor feestdagen. Ons berekent alleen automatisch ORT door voor de onderstaande jaarlijkse feestdagen:

  • 24 december (Kerstavond)

  • 31 december (Oudjaarsdag)

De overige feestdagen moeten elk jaar opnieuw ingesteld worden in het onderdeel 'Feestdagen'.

Jaarurensystematiek of weekurensystematiek

Per cao kan ingesteld worden van welke systematiek (jaaruren danwel weekuren) gebruik gemaakt dient te worden. Meer uitleg hierover is te vinden in Jaaruren- of weekurensystematiek in Ons.

Cao instellen

De Ons applicatie vereist dat er een standaard cao voor de organisatie ingesteld wordt. Deze wordt gebruikt als er geen specifieke cao bij een medewerker ingesteld is. Staat er wel een specifieke cao ingesteld bij een medewerker? Dan heeft de cao bij de medewerker prioriteit boven de standaard cao.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave