resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Cao in Ons toegelicht

Cao in Ons toegelicht

Toelichting op de uitgangspunten en mogelijkheden om cao's in Ons op te nemen en automatisch mee te nemen in doorberekeningen.

Nedap Ons ondersteunt diverse cao's. Afhankelijk van de cao die op organisatie- of medewerkerniveau ingericht wordt, neemt Ons bij berekeningen in veel gevallen automatisch de cao-voorschriften mee. Denk hierbij aan ORT, toeslagen, reistijd en bijvoorbeeld overwerk. Feestdagen worden vanuit de cao niet in alle gevallen automatisch meegenomen maar moeten apart ingericht worden.

Doorwerking cao onderdelen in berekeningen

Dit overzicht toont welke cao-voorschriften meegenomen worden in berekeningen, welke aanvullende inrichtingsstappen nog nodig kunnen zijn en hoe de onderdelen zichtbaar zijn in diverse Ons applicaties.

/topic-images/CAO%20onderdelen%20in%20Ons_194.png

Doorberekening van feestdagen: jaarlijks instellen!

Cao's kunnen ook voorschriften bevatten voor feestdagen. Ons berekent alleen automatisch ORT door voor de onderstaande jaarlijkse feestdagen:

  • 24 december (Kerstavond)

  • 31 december (Oudjaarsdag)

De overige feestdagen moeten elk jaar opnieuw ingesteld worden in het onderdeel 'Feestdagen'.

Jaarurensystematiek of weekurensystematiek

Per cao kan ingesteld worden van welke systematiek (jaaruren danwel weekuren) gebruik gemaakt dient te worden. Meer uitleg hierover is te vinden in Jaaruren- of weekurensystematiek in Ons.

Cao instellen

De Ons applicatie vereist dat er een standaard cao voor de organisatie ingesteld wordt. Deze wordt gebruikt als er geen specifieke cao bij een medewerker ingesteld is. Staat er wel een specifieke cao ingesteld bij een medewerker? Dan heeft de cao bij de medewerker prioriteit boven de standaard cao.

Hardheidsclausule rondom de bereikbaarheidsdiensten

In de cao VVT zit een hardheidsclausule als het gaat om de bereikbaarheid. Als een medewerker aangeeft er met de nieuwe regeling financieel op achteruit te gaan, dan kan diegene gebruikmaken van de bereikbaarheidsberekening die geldt tot 31-12-2022. Voor deze hardheidsclausule zijn nieuwe caos in het leven geroepen:

  1. V&V - intramuraal - hardheidsclausule

  2. Intramuraal met reistijd - hardheidsclausule

  3. V&V - intramuraal - Slaapdienst 50% - hardheidsclausule

  4. Intramuraal met reistijd - Slaapdienst 50% - hardheidsclausule

  5. Thuiszorg (extramuraal) - 2014 - hardheidsclausule

Applicatie(s)
Inhoudsopgave