resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Toelichting op autorisaties in Ons Planning

Toelichting op autorisaties in Ons Planning

Dit artikel beschrijft de autorisatiestructuur in Ons Planning.

De autorisatie in Ons Planning is gebaseerd op:

 • Taken (Ons Autorisatie)

 • Autorisatie die teamafhankelijk of teamonafhankelijk is.

Taken (Ons Autorisatie)

Met de taken in Ons Autorisatie hebben gebruikers van Ons Planning toegang tot bepaalde functionaliteit, en kunnen daarmee bepaalde gegevens inzien of handelingen uitvoeren. De volgende taken zijn aanwezig:

 • Ons Planning - Mini Moves (Alle cliënten, medewerkers en teams)

 • Ons Planning - Mini Moves (Beperkte cliënten, medewerkers en teams)

 • Ons Planning - Plannen en roosteren (Alle teams)

 • Ons Planning - Plannen en roosteren (Eigen teams)

 • Ons Planning - Roosteren (Eigen teams)

 • Toegang tot Ons Planning - Applicatiebeheer

 • Instellingen [van een team] bewerken

 • Instellingen van alle teams bewerken

 • Ons Planning - Diensten *[van een team] beheren

 • Ons Planning - Alle diensten beheren

De taken zijn opgedeeld in functionaliteit en het bereik.

Functionaliteit

 • Mini Moves: Dit is een applicatie die gemaakt is om op een laagdrempelige manier toegang tot de planning en roostergegevens te krijgen. Deze applicatie is gemaakt voor collega's die werken bij de receptie, front-office of achterwacht. Zie ook: Mini moves gebruiken.

 • Plannen en Roosteren: Hiermee worden niet alleen de schermen Planning en Rooster in Ons Planning bedoeld (de schermen waarmee de roosters en planning gemaakt kunnen worden), maar ook de gegevens van de cliënten en medewerkers.

 • Applicatiebeheer: Hiermee heeft de gebruiker toegang tot de instellingen van de applicatie, te vinden onder het kopje Beheer. Om teams te configureren moet de gebruiker specifieke taken hebben; dit valt niet onder de rol applicatiebeheerder. Zie ook: Ons Planning: teams configureren.

Bereik

Zoals je ziet is een aantal taken gespecificeerd op het bereik.

Dit bereik is anders dan het bereik zoals je dat in Ons Autorisatie kunt instellen. Het bereik zoals je dat in Ons Autorisatie kunt instellen is daarmee niet van toepassing op wat je in Ons Planning kunt zien en doen. Zie voor meer informatie over Ons Autorisatie: Ons Autorisatie: rollen en bereik van gebruikers inzien en beheren.

 • Alle (cliënten, medewerkers, teams): Gegevens van alle personen zijn zichtbaar.

  Personen die over de taak Ons Planning - Plannen en roosteren (Alle teams) beschikken, hebben toegang tot de plan- en roosterschermen van al deze teams. Deze zijn alleen niet meteen zichtbaar in de team-dropdown in het hoofdmenu. Zodra de medewerker geen team selecteert, maar naar het rooster- of planningscherm gaat krijgt deze vervolgens de keuze voor alle teams. Op basis van een teamlidmaatschap worden teams in de dropdown zichtbaar.

 • Beperkte (cliënten, medewerkers en teams) (Alleen Mini Moves): Als dit is ingesteld, dan zijn alleen de gegevens van de teams zichtbaar volgens de teamlidmaatschappen van de gebruiker.

 • Eigen (teams): Alle gegevens van de teams waar de gebruiker een teamlidmaatschap voor heeft, worden getoond. Dit zijn daarmee ook de gegevens van de cliënten die van een van deze teams zorg ontvangt, en de medewerkers die een lidmaatschap met deze teams hebben.

  Met een teamlidmaatschap wordt aangegeven of een medewerker lid is van een team. Voor administratieve medewerkers is het mogelijk om het lidmaatschap te verbergen; zij hebben dan wel toegang tot het team, maar kunnen niet worden ingeroosterd op een dienst. Zie ook: Ons Planning: medewerkers aan een team toewijzen

 • Roostergebaseerd autoriseren: medewerkers autoriseren op basis van het rooster in Ons Planning. Zie Roostergebaseerd autoriseren voor meer informatie.

 • Planninggebaseerd autoriseren: medewerkers autoriseren op basis van cliënten op routes in Ons Planning. Zie Planninggebaseerd autoriseren voor meer informatie.

Inhoudsopgave