resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Automatische kilometerregistratie toegelicht

Automatische kilometerregistratie toegelicht

Ons biedt de mogelijkheid om kilometers automatisch te berekenen op basis van de geregistreerde cliëntbezoeken, indirecte uren en het adres van de medewerker. Dit artikel beschrijft de functionaliteit.

Ons biedt de mogelijkheid om kilometers automatisch te berekenen op basis van de geregistreerde cliëntbezoeken, indirecte uren en het adres van de medewerker. Dit artikel beschrijft de functionaliteit.

Voor deze functionaliteit geldt een aanvullend tarief. Je kunt de mogelijkheden met je accountmanager bespreken. Zodra afspraken over het gebruik zijn gemaakt, kan het in gebruik worden genomen. Voor het activeren hiervan kan je een taak-ticket indienen bij Support.

Uitgangspunten

 • Woon-werkverkeer moet worden meegenomen in de afgelegde afstand op een dag.

 • Bij een gebroken of dubbele dienst moet ervan uitgegaan worden dat de medewerker tussendoor naar huis gaat, indien de tijd tussen de diensten langer is dan 2 uur (120 minuten).

 • Indirecte tijd kan op een adres geregistreerd worden.

 • Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van Google Maps en hierbij wordt de snelste route berekend.

 • Automatische kilometerregistratie werkt alleen voor uursoorten waarbij de instelling "Bereken reistijd en kilometers" op JA staat.

 • Als tussen twee zorgregels een zorgregel van het uursoort Reistijd zit, wordt deze zorgregel overgeslagen in de automatische berekening.

Implementatie in Ons

 • Kilometers worden berekend vanaf het adres van de medewerker naar het adres van de eerste cliënt, vanaf het adres van de eerste cliënt naar het adres van de tweede cliënt, enzovoort, en van de laatste cliënt naar het adres van de medewerker.

 • Er is sprake van een gebroken of dubbele dienst zodra er tussen een cliëntbezoek en het volgende cliëntbezoek meer dan twee uur tijd zit. In dat geval wordt het adres van de medewerker tussengevoegd.

 • Er kan indirecte tijd tussengevoegd worden waarbij aan de indirecte tijd door de medewerker via het medewerkerportaal een adres kan worden toegekend. Zie Registreren van vervoer in het Medewerkerportaal voor meer informatie. Zo kan bijvoorbeeld tussentijdse scholing of kantoortijd op het juiste adres gezet worden en meegenomen worden in de berekening.

 • De berekende kilometers worden automatisch per dag naar boven afgerond.

 • Als er meerdere berekeningen per dag worden ingeschoten, blijft de laatst ingeschoten kilometerberekening behouden. Hiermee voorkomen we dat er dubbelingen ontstaan.

Configuratie

Zie Automatische kilometerregistratie configureren voor meer informatie.

Inhoudsopgave