resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Tijd verdelen voor zorgregels

Tijd verdelen voor zorgregels

Voor het verdelen van tijd bij groepsregistraties zijn verschillende mogelijkheden en inrichtingsopties in de Ons-applicaties. In deze handleiding lees je over meerdere manieren waarop je kunt omgaan met de declaratie van Groepsregistraties.

Toelichting op het verdelen van tijd

Het omgaan met groepsregistraties is gebaseerd op overlappende zorgregels van een medewerker. Hierbij worden alleen de zorgregels meegenomen waarbij de optie Verdeel groepsregistraties bij het betreffende uursoort is ingeschakeld. Dit geldt ook voor groepsgroottebepaling van het Zorgprestatiemodel en GRZ-DBC's. Meer informatie over de uursoortconfiguratie vind je in Uursoorten configureren.

De Cockpit, trajectvoortgang en de cliëntproductierapporten in Ons Administratie houden rekening met de verdeelde tijd. Bovendien wordt in de overzichten waar je zorgregels kunt bekijken, de verdeelde tijd in de kolom Duur in het blauw omcirkeld weergegeven. Hieronder zie je een voorbeeld hoe dat er bij een medewerker uit ziet:

/topic-images/ZorgregelsCorrigerenVerdeeldeTijd_1747.jpeg

Omgaan met groepsregistraties

Overlap met afzonderlijke groepsregistraties

Als in de registratie-eigenschappen van Ons Agenda het vinkje Overlap toestaan is ingeschakeld, zijn overlappende registraties mogelijk.

We gebruiken de optie Verdeel groepsregistraties om te herkennen of zorgregels onderdeel zijn van een groepsregistratie. Als een groepsregistratie overlapt met een individuele registratie, én voor beide registraties de optie Verdeel groepsregistraties aan staat, kunnen we deze registraties niet van elkaar onderscheiden. De individuele registratie wordt dan onterecht als onderdeel van de groepsregistratie gezien.

Strikte overlapdetectie

Is de optie Verdeel groepsregistraties bij iedere uursoort ingeschakeld, omdat alle uursoorten in groeps- of individuele setting kunnen worden geregistreerd? Schakel dan Strikte overlapdetectie in via Beheer Instellingen Overige instellingen Uursoortconfiguratie . Zorgregels die volledig overlappen, worden dan als groepsregistratie gezien. Zorgregels die slechts gedeeltelijk overlappen, worden dan als individuele regels gezien.

Inrichtingsadvies

De uursoort voor groepen moet wel verdeeld worden, maar de uursoort voor individuele cliëntregistraties niet. Daarom is ons advies om verschillende uursoorten te gebruiken voor groeps- en individuele registraties.

  • Kies bij een uursoort voor een groepsregistratie voor de optie Ja bij Verdeel groepsregistraties.

  • Kies bij een uursoort voor individuele cliëntregistraties voor de optie Nee bij Verdeel groepsregistraties.

Overlap met groepsregistraties

Als in de registratie-eigenschappen van Ons Agenda het vinkje Overlap toestaan is ingeschakeld, zijn overlappende registraties mogelijk. Wanneer de optie Overlap toestaan wordt gebruikt in combinatie met de optie Verdeel groepsregistraties, dan wordt er niet altijd naar wens verdeeld. Alles wordt dan als één registratie gezien, omdat we niet kunnen onderscheiden welke zorgregels bij welke registratie horen. De verdeling van tijd biedt beperkte ondersteuning voor het registreren van twee groepen naast elkaar. Wanneer je de optie Verdeel groepsregistraties gebruikt, moeten deze groepen achter elkaar worden geregistreerd (na elkaar in de tijd).

Ongewenste situatie

Gewenste situatie

/topic-images/Ons%20AgendaOudeSituatie_1739.png
/topic-images/Ons%20AgendaNieuweSituatie_1740.png

In deze situatie worden beide afspraken als één registratie gezien en wordt de tijd niet goed verdeeld.

In deze situatie worden beide afspraken als een afzonderlijke registratie gezien en wordt de tijd goed verdeeld.


Absenties toestaan

Staat de optie Absenties toestaan aan, dan kun je in een groepsregistratie tijdelijke afwezigheid van cliënten registreren. Als dit gebeurt, hebben de zorgregels van de groepsregistratie een verschillende duur. Deze functionaliteit is bijvoorbeeld handig voor het Zorgprestatiemodel, waarin verplicht per half uur de aanwezigheid duidelijk moet zijn. Zie Zorgprestatiemodel: toelichting voor meer informatie.

Groepsgroottebepaling Zorgprestatiemodel

De groepsgrootte wordt per 30 minuten bepaald op basis van de cliënten die binnen die tijd volledig aanwezig waren in de groep. Zie Zorgprestatiemodel GGZ & FZ voor meer informatie.

Tijdverdeling GRZ-DBC's

Geen overlap bij individuele registraties

Als er geen sprake is van overlap bij individuele registraties, kunnen de GRZ DBC-uursoorten gebruikt worden met het vinkje Verdeel groepsregistraties ingeschakeld.

Uursoort enkel in gebruik bij individuele registraties

Weet je zeker dat het uursoort alleen wordt geboekt in een individuele registratie? Dan laat je het vinkje Verdeel groepsregistraties uitgeschakeld.

Inhoudsopgave