resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Startwaarde van een verlofpotje invoeren

Startwaarde van een verlofpotje invoeren

Uitleg over het ingeven van een beginsaldo bij een nieuw te starten vakantiepotje bij een medewerker. Dit is bijvoorbeeld relevant bij een nieuwe medewerker of bij het overzetten van een medewerker van een ander systeem naar Ons.

Voorwaarden en uitleg

 • Er kunnen alleen startwaardes ingevuld worden voor potjes die nog geen absoluut/vastgezet saldo bevatten.

 • Als je handmatig een startwaarde van een verlofpotje invoert, overschrijf je potentieel een uitgevoerde import van verlofpotjes. Wil je dit voorkomen? Dan raden we je aan om een saldo op het potje zelf te boeken.

Algemene uitleg over verlofpotjes in Ons is te vinden in Verlof en compensatie toegelicht.

Benodigde autorisatie

 • Taak: 'Saldi instellen' of 'Saldi muteren'

 • Bereik: het bereik moet het team van de medewerker omvatten.

Startwaarde invoeren: te nemen stappen

 1. Zoek de medewerker op via het tabblad Medewerker.

 2. Ga naar het onderdeel 'Vakantie- en compensatiesaldi via Uren

  /topic-images/2019-03-18%2013_30_04-Gegevens%20over%20de%20uren%20van%20de%20medewerker_69.png
 3. Klik op Beginsaldo vakantie. Deze optie wordt alleen weergegeven als er vakantiepotjes in de applicatie aangemaakt zijn waar de medewerker nog geen gebruik van maakt of wanneer de aanwezige potjes nog geen absoluut/vastgezet saldo bevatten

  /topic-images/2019-03-18%2013_33_12-Saldirapport_70.png
 4. Een overzicht van nog niet gebruikte, beschikbare vakantiepotjes verschijnt.

 5. Vul bij 'Datum' de startwaarde-ingangsdatum in. Deze datum geldt als ingangsdatum van het vakantiepotje.

  Het vakantiepotje wordt pas zichtbaar in het onderdeel 'Vakantie- en compensatiesaldi' als de startdatum van het potje is aangebroken. Bij datums in de toekomst zal het potje dus niet meteen zichtbaar zijn.

 6. Activeer het vakantiepotje door deze aan te vinken.

 7. Vul vervolgens de startwaarde in in de eenheid minuten.

 8. Voorzie de regel eventueel van een tekstuele toelichting in het veld 'Commentaar'.

 9. Om de startwaarde op te slaan, klik op Opslaan.

   

  /topic-images/2019-03-18%2013_41_12-Gegevens%20over%20de%20uren%20van%20de%20medewerker_72.png
 10. Het nieuwe vakantiepotje is vanaf het moment van de ingangsdatum met de ingegeven startwaarde in uren terug te vinden in het onderdeel 'Vakantie- en compensatiesaldi'.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave