resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
SSO FAQ: Waarom wordt de foutmelding 'HUB redirect loop detected' weergegeven?

SSO FAQ: Waarom wordt de foutmelding 'HUB redirect loop detected' weergegeven?

HUB redirect loop detected

/topic-images/HUB%20redirect%20loop%20detected_2067.png

Deze foutmelding wordt weergegeven als een gebruiker zich probeert aan te melden in een applicatie waartoe diegene geen rechten heeft. Als een gebruiker bijvoorbeeld naar https://{organisatie}.onsagenda.nl/ gaat, dan wordt diegene doorgestuurd naar https://{organisatie}.startmetons.nl/?jump=https://{organisatie}.onsagenda.nl. Functioneel houdt dat in dat de gebruiker dan wordt doorgestuurd naar Ons Agenda na het aanmelden. Als de gebruiker echter geen rechten heeft voor Agenda, ontstaat deze foutmelding.

Dit is door de gebruiker op te lossen door in dit scherm te kiezen voor resetten. Daarnaast is het verstandig om even goed te kijken naar welke URL de gebruiker precies gaat om aan te melden. Daarin staat in deze situatie waarschijnlijk zo'n jump-parameter. Dan is het risico er inderdaad dat deze foutmelding optreedt. Door naar de standaard aanmeld-URL te gaan (https://{klantnaam}.startmetons.nl/) kan dit probleem worden voorkomen.

Inhoudsopgave