resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
SSO FAQ: Waardoor wordt de melding 'Dit account is reeds gekoppeld aan een ander. Als je denkt dat dit niet klopt, neem dan contact op met uw organisatie om uw account te ontkoppelen' veroorzaakt?

SSO FAQ: Waardoor wordt de melding 'Dit account is reeds gekoppeld aan een ander. Als je denkt dat dit niet klopt, neem dan contact op met uw organisatie om uw account te ontkoppelen' veroorzaakt?

In Ons wordt de Subject claim (claim: 'sub') gebruikt als unieke sleutel van een gebruiker in de SSO-provider. Wanneer een Ons-gebruiker initieel wordt gekoppeld aan een SSO-provider, dan wordt de waarde in de sub-claim opgeslagen bij het gebruikersaccount in Ons. De gebruiker zou alle volgende aanmeldpogingen steeds met dezelfde sub-claim binnen moeten komen, en dat wordt bij elke aanmeldpoging in Ons gecontroleerd.

Zie ook https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html#ClaimStability voor meer informatie over de sub-claim als unieke identifier voor gebruikers.

Wanneer een gebruiker deze melding krijgt te zien, dan betekent dat dat de sub-claim die op dat moment wordt aangeboden, al aan een ander Ons-account is gekoppeld. Dit kan gebeuren doordat een gebruiker eerder was vergeten uit te loggen bij de SSO-provider en vervolgens per abuis is gekoppeld aan een ander Ons-account, of bijvoorbeeld doordat een medewerker meerdere Ons-accounts heeft (gehad), maar daarbij niet ook meerdere accounts bij de SSO-provider. Dit kan worden opgelost door alle huidige en verlopen Ons-accounts van de betreffende persoon te ontkoppelen van de SSO-provider en vervolgens opnieuw te koppelen. Als dat geen effect heeft, dan is het account in de SSO-provider van deze persoon waarschijnlijk gekoppeld aan het Ons-account van een andere medewerker. Als niet duidelijk is aan welk andere account is gekoppeld, kan eventueel contact worden opgenomen met Nedap Healthcare Support om te laten onderzoeken aan welke gebruiker de medewerker onterecht is gekoppeld.

Inhoudsopgave