resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Saldirapport uitdraaien

Saldirapport uitdraaien

Uitleg over de mogelijkheden en het samenstellen van een saldirapport.

Het saldirapport bevat algemene informatie over de medewerker, zoals team-, deskundigheids- en contractinformatie. Ook bevat het rapport informatie over verlof- en compensatiesaldi van de medewerker. Het rapport geeft hiermee snel inzicht in de verschillende saldi per medewerker, op elke gewenste peildatum.

Benodigde autorisatie

  • Taak: Rapportage 'Medewerkerproductie - Saldirapport per medewerker' genereren

Te nemen stappen

  • Ga naar via het linkermenu naar Rapporten Medewerker Saldirapport per medewerker .

  • Vul bij de invoervelden de gewenste voorkeuren in.

    /topic-images/2019-05-03%2015_27_43-Rapportage_213.png
  • Start de uitdraai van het rapport via Maak rapport.

  • Voortgangsinformatie: afhankelijk van de omvang duurt het maken van het rapport enige tijd. In de tussentijd zijn andere onderdelen van de applicatie te gebruiken om later weer terug te keren.

  • Bestand openen of opslaan. Wanneer het rapport gereed is, verschijnt een pop-up. Open het document via Bekijk rapportage.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave