resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Planning: registraties configureren

Ons Planning: registraties configureren

Dit artikel geeft uitleg hoe de principes 'planning is realisatie' en 'rooster is realisatie' zijn te configureren.

Benodigde autorisatie

  • Taak: Toegang tot Ons Planning - Applicatiebeheer

Achtergrondinformatie

Met deze configuratie kan tijd die in Ons Planning is gepland, naar Ons Administratie geëxporteerd worden.

Rooster is realisatie wordt gebruikt om de geplande medewerker-uren (Rooster) als zijnde realiteit naar Ons Administratie te exporteren, bijvoorbeeld voor de verloning van medewerkers. Er worden dan geen zorgregels van cliënten geëxporteerd (zoals bij Planning is realisatie), maar alleen medewerker-uren. Naast het exporteren van ingeplande diensten kunnen ook afwezigheden (vakantie, overleg, scholing, ziekte) en beschikbaarheden (bijv. bereikbaarheidsdienst) geëxporteerd worden naar Ons Administratie.

Bij 'Planning is Realisatie' worden de geplande uren van de cliënt naar Ons Administratie doorgestuurd ten behoeve van de administratie en verwerking van de geleverde zorg bij de cliënt. De declaratie / facturatie wordt aan de hand van deze gegevens verricht.

Het is mogelijk om zowel 'rooster is realisatie' als 'planning is realisatie' gelijktijdig toe te passen.

Let er op dat er een actieve medewerkerkoppeling is. Zonder een actieve medewerkerkoppeling tussen Ons Planning en Ons Administratie kunnen uren niet naar Ons Administratie geëxporteerd worden. Wanneer een medewerker in Ons Planning aangemaakt wordt, is deze niet gekoppeld met Ons Administratie. Wanneer de medewerker achteraf alsnog gekoppeld wordt door het oplossen van een conflict, kunnen de uren alsnog geëxporteerd worden. Hierop zit een beperking: uren of diensten die ouder zijn dan 7 dagen kunnen niet meer geëxporteerd worden. Als het langer dan 7 dagen geleden is, kan je de uren op een andere wijze (handmatig) invoeren in bijvoorbeeld Ons Administratie of het Medewerkerportaal. Zie ook: Registratie van tijd: toegelicht.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave