resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Rapportages, zorgplannen en documenten delen naar Caren

Rapportages, zorgplannen en documenten delen naar Caren

In deze handleiding lees je hoe je deze functionaliteiten inschakelt en welke voorwaarden er gemoeid zijn met het delen naar Caren.

Rapportages en zorgplan delen

Zorgorganisaties kunnen ervoor kiezen om rapportages uit het dossier te delen via Caren. De cliënt en de familie kunnen in Caren rapportages en bijbehorende grafieken (bijvoorbeeld voor gewicht) inzien. Ook kan het zorgplan van de cliënt worden gedeeld. De cliënt en de familie kan het zorgplan dan inzien.

Om rapportages en het zorgplan te kunnen delen, dienen instellingen in Caren te worden aangepast. Neem hiervoor contact op met Caren Support.

Documenten vanuit Ons Administratie delen

Als je het delen van documenten wilt in- of uitschakelen, dan kun je hiervoor een ticket indienen bij TOPdesk. Hierbij heb je de mogelijkheid om een datum op te geven vanaf wanneer de documenten gedeeld moeten worden.

Documenten worden vanuit Ons Administratie gedeeld met Caren. Dit geldt ook voor documenten vanuit koppelingen/externe partijen die in Ons Administratie worden geplaatst. Met deze functionaliteit krijgen cliënten en mantelzorgers inzicht in deze documenten, maar er zijn een aantal voorwaarden en aandachtspunten van belang:

  • Het delen van het dossier tussen Ons en Caren moet aan staan. Zie Rapportages voor dossier configureren voor meer informatie.

  • Alleen documenten die niet zijn afgeschermd voor specifieke deskundigheden worden gedeeld met Caren. Hiermee is het gedrag voor het delen naar Caren hetzelfde als dat bij dossierrapportages. Zie Documenten bij cliënten gebruiken voor meer informatie.

  • Als je in Ons een deskundigheid aan een document toevoegt, dan verdwijnt het document op dat moment uit Caren.

  • Ook gearchiveerde documenten verdwijnen uit Caren.

Uploaddatum van een document

De applicatie kijkt naar de uploaddatum van het document. Als een document vóór 1 maart 2021 is geüpload, wordt het niet doorgezet naar Caren.

Documenten die na maart 2021 zijn aangemaakt en vervolgens worden gewijzigd, worden ook in Caren gewijzigd.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave