resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Rapport over profielvragenlijsten uitdraaien

Rapport over profielvragenlijsten uitdraaien

Uitleg over het genereren van een rapport over vragenlijsten

In Ons kunnen rapporten over profielvragenlijsten uitgedraaid worden. Hiermee kunnen de ingevulde gegevens bij profielvragenlijsten over meerdere afnames bij meerdere cliënten opgehaald worden via een handig Excel-bestand. De gegevens zijn vervolgens eenvoudig te gebruiken voor analyse- en rapportdoeleinden.

Benodigde autorisatie

Om een rapport over vragenlijsten te kunnen uitdraaien is één van de onderstaande taken benodigd:

  • Cliëntrapporten genereren

  • Rapportage 'Vragenlijstenrapportage - Vragenlijstenrapportage' genereren

Rapport uitdraaien: te nemen stappen

  1. Ga in Ons Administratie naar het menuitem Rapporten .

  2. Klik op het onderdeel Cliënten .

  3. Klik op het de link Vragenlijstrapportage .

  4. Selecteer de juiste gegevens in het selectieveld. Klik op Maak rapport om het rapport aan te maken.

Toelichting op de diverse selectieitems:

  • Ook cliënten uit zorg op deze locatie: wordt dit vinkje aangevinkt? Dan worden ook cliënten meegenomen die binnen het geselecteerde tijdvenster in zorg waren op de geselecteerde locatie, en die inmiddels uit zorg zijn.

  • Voorwaarden voor resultaat ingeven: er kan gefilterd worden op bepaalde voorwaarden (zoals een bepaalde vraag die met het antwoord Ja is beantwoord). Deze zijn optioneel in te vullen. Wanneer deze niet ingevuld worden, worden alle vragen met bijbehorende antwoorden van de geselecteerde cliënten in de geselecteerde periode getoond.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave