resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Cliëntpersonalia bewerken

Cliëntpersonalia bewerken

Beschrijft hoe de basisgegevens van een cliënt aangepast kunnen worden.

Benodigde autorisatie

Een van de volgende taken:

 • Administratieve gegevens [van een cliënt] bewerken.

 • Cliëntbeheer

 • Cliënttoestemming wijzigen

 • Vastleggen toestemming [van een cliënt] voor delen persoons- en medische gegevens met andre zorgverleners.

Cliëntpersonalia aanpassen

Om de personalia van een cliënt aan te passen, klik je in op het tabblad algemeen op personalia, of in het cliëntoverzicht op de naam van de cliënt.

Ook bij het aanmaken van een nieuwe cliënt kom je automatisch in het bewerkscherm terecht.

Het cliëntnummer kan automatisch worden gegenereerd als dit is ingesteld. In het bovenstaande voorbeeld staat de automatische nummering aan.

Het invullen van de gegevens zal voor zich spreken. Enkele velden behoeven enige toelichting:

 • Geheime cliënt: Cliënten die als Geheime cliënt zijn aangemerkt worden uitgesloten van het berichtenverkeer van Wmo/Jw. De cliënt moet dus apart gefactureerd worden (handmatig). Aanvullend worden de privégegevens in het zoekscherm afgeschermd. Bij het zoeken naar deze cliënten worden het adres en bsn in de zoekresultaten niet getoond. Als je vervolgens doorklikt op de cliënt, komen wel alle gegevens in beeld.

  Geheime cliënten worden niet meegenomen in de exports. In een aantal exports kan specifiek worden aangegeven om wel geheime cliënten mee te nemen.

 • SBV-Z: Via SBV-Z kunnen op basis van het bsn cliëntgegevens opgevraagd worden. Deze gegevens kunnen vervolgens eenvoudig in Ons opgeslagen worden. Zie Bsn-controle via SBV-Z uitvoeren voor meer informatie.

  Bij de SBV-Z-controle krijg je de optie om een locatiebeschrijving toe te voegen. Deze benaming wordt in de cliëntheader weergegeven in plaats van het adres of de omschrijving van de intramurale locatie. Zie Bsn-controle via SBV-Z uitvoeren voor meer informatie.

 • Roepnaam: Indien de roepnaam niet ingevuld wordt, zullen de voorletters getoond worden. Indien de roepnaam ingevuld wordt, kun je ervoor kiezen om deze wel of niet terug te zien in het overzichtsscherm van de cliënt. Bekijk in dit artikel hoe je kunt instellen om wel of niet de roepnaam te tonen.

  In formele overzichten, zoals facturatie en berichtenverkeer, zal nooit de roepnaam maar altijd de voornaam gebruikt worden.

 • Cliënt heeft geen e-mailadres of wil deze niet delen: Staat dit vinkje aan? Dan wordt het e-mailadres verborgen in de cliëntheader.

Wanneer wordt geprobeerd het formulier op te slaan terwijl er gegevens ontbreken, wordt dit boven in beeld aangegeven. Klik na het voltooien op Opslaan .

Cliëntfoto in Ons Administratie tonen

Voor het weergeven van cliëntfoto's in Ons Administratie is een actieve koppeling voor de cliënt met Caren nodig. De foto die daar wordt geüpload wordt automatisch weergegeven in Ons Administratie.

Zie Caren toegelicht voor meer informatie over de koppeling met Caren en hoe je deze instelt, of Een profielfoto toevoegen of verwijderen in Caren voor meer informatie over het uploaden van een foto.

Inhoudsopgave