resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Cliëntpersonalia bewerken

Cliëntpersonalia bewerken

Beschrijft hoe de basisgegevens van een cliënt aangepast kunnen worden.

Benodigde autorisatie

  • Taak: Cliëntbeheer

Cliëntpersonalia aanpassen

Om de personalia van een cliënt aan te passen, klik je in het cliëntoverzicht op de naam van de cliënt.

Bij het aanmaken van een nieuwe cliënt kom je automatisch in het volgende scherm terecht:

/topic-images/Clientgegevens_67.png

De gegevens van de cliënt kunnen nu worden ingevoerd.

Het cliëntnummer kan automatisch worden gegenereerd als dit is ingesteld. In het bovenstaande voorbeeld staat de automatische nummering aan.

Het invullen van de gegevens zal voor zich spreken. Enkele velden behoeven enige toelichting:

  • Geheime cliënt: geef dit aan indien de cliënt als geheime cliënt beschouwd moet worden. Hierdoor is bekend dat het om een geheime cliënt gaat en dat zorgvuldig met de gegevens omgegaan dient te worden. Geheime cliënten worden niet in het reguliere berichtenverkeer (zoals WMO323-declaraties) meegenomen . In dat geval dient de zorg voor de geheime cliënten handmatig te worden gefactureerd.

    Geheime cliënten worden niet meegenomen in de exports. In een aantal exports kan specifiek worden aangegeven om wel geheime cliënten mee te nemen. Ook is het ook niet mogelijk om te zoeken op geheime cliënten.

  • SBV-Z: via SBV-Z kunnen op basis van het bsn cliëntgegevens opgevraagd worden. Deze gegevens kunnen vervolgens eenvoudig in Ons opgeslagen worden. Zie Bsn-controle via SBV-Z uitvoeren voor meer informatie.

    Bij de SBV-Z-controle krijg je de optie om een locatiebeschrijving toe te voegen. Deze benaming wordt in de cliëntheader weergegeven in plaats van het adres of de omschrijving van de intramurale locatie. Zie Bsn-controle via SBV-Z uitvoeren voor meer informatie.

  • Roepnaam: indien de roepnaam niet ingevuld wordt, zullen de voorletters getoond worden. Indien de roepnaam ingevuld wordt, kun je ervoor kiezen om deze wel of niet terug te zien in het overzichtsscherm van de cliënt. Bekijk in dit artikel hoe je kunt instellen om wel of niet de roepnaam te tonen. In formele overzichten, zoals facturatie en berichtenverkeer, zal nooit de roepnaam maar altijd de voornaam gebruikt worden.

     

Wanneer wordt getracht het formulier op te slaan terwijl er gegevens ontbreken, wordt dit boven in beeld aangegeven. Klik na het voltooien op Opslaan .

Cliëntfoto in Ons Administratie tonen

Voor het weergeven van cliëntfoto's in Ons Administratie is een actieve koppeling voor de cliënt met Caren nodig. De foto die daar wordt geüpload wordt automatisch weergegeven in Ons Administratie.

Zie Caren toegelicht voor meer informatie over de koppeling met Caren en hoe je deze instelt, of Een profielfoto toevoegen of verwijderen in Caren voor meer informatie over het uploaden van een foto.

Inhoudsopgave