resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Filteropronding configureren

Filteropronding configureren

Het is mogelijk om via instellingen in het exportfilter een aparte oprondactie te laten uitvoeren tijdens het exporteren van zorgregistraties. In dit artikel wordt omschreven hoe dit in zijn werk gaat.

Opronden wordt ingesteld per rapportage en export filter en rond af per bezoek of per export code. De oprond functionaliteit staat standaard uit. Goed om te weten:

 • Alleen cliënturen worden opgerond t.b.v. rapporten en exports

 • Alle cliëntbezoeken worden op veelvouden van onderstaande waarde opgerond. Er wordt altijd naar boven opgerond. Bij korte reistijden kunnen dus overlappende bezoeken (zorgregels) optreden. Aangezien voor het CAK, zorgkantoor en de rapporten slechts de duur van belang is, heeft de overlap geen consequenties.

 • N.B. Indien gekozen wordt om tijd toe te voegen dan wordt eerst 'toegevoegd' en dan 'opgerond'.

 • N.B. Voor export naar salaris administratie (zoals Beaufort, DBS en SDB) wordt de optie opronden meestal niet geselecteerd.

 • N.B. Opronden heeft geen effect op het dashboard en fiatteren.

Meer informatie over het instellen van filters is te vinden in Het gebruiken van filters.

Oprondinstellingen toevoegen

 • Ga naar Beheer Filter klik op het gewenste filter .

 • Hier wordt weergegeven of opronden is in- of uitgeschakeld. Klik op instellingen om aanpassingen te maken.

 • Zet het vinkje voor Opronden activeren aan en klik vervolgens op Oprondinstellingen toevoegen.

Er verschijnen nu een aantal in te vullen velden:

 • Soort opronding: kies op welke wijze er opgerond moet worden.

 • Begindatum: vul de begindatum in. Dit is de datum vanaf wanneer de oprondinstellingen van toepassing zijn.

 • Einddatum: vul de einddatum in. Deze is optioneel. Als er geen einddatum wordt ingevuld is deze oneindig.

 • Naar boven opronden op: geef hier aa nper hoeveel minuten opgerond moet worden. Wanneer hier 5 minuten ingevoerd wordt, zal bijvoorbeeld een bezoek van 21 minuten opgerond worden tot 25 minuten.

 • Minimale bezoektijd: geef hier aan wat de minimale bezoektijd is. Wanneer hier 10 minuten wordt ingevoerd, zal elk bezoek onder de 10 minuten naar 10 minuten opgerond worden.

 • Toevoegen van: wanneer extra tijd per bezoek toegevoegd moet worden, kan dat hier ingevoerd worden.

 • Rond ook uren volgens afspraak in het zorgarrangement op: door het vinkje hier aan te zetten maak je het mogelijk om de uren ook te verdelen, in plaats van alleen de totale bezoektijd.

Inhoudsopgave