resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
OnsDB: certificaataanvraag en vernieuwing

OnsDB: certificaataanvraag en vernieuwing

Is dit de eerste keer dat je OnsDB gebruikt? Bekijk dan eerst de uitleg over deze applicatie.

Voordat OnsDB voor de eerste keer op een computer gebruikt kan worden is het noodzakelijk dat er een certificaat aangevraagd wordt bij Nedap en dat het certificaat goedgekeurd wordt. Hoe dat precies in zijn werk gaat wordt in dit artikel toegelicht.

Starten van de applicatie

OnsDB 4 wordt altijd gebruikt door middel van de command prompt. Dit maakt het makkelijk om via een taskscheduler op vaste tijdstippen de download te laten plaatsvinden.

 1. Start de command prompt.

 2. Ga naar het pad waar de OnsDB 4 executable staat.

 3. Start het programma met een configuratiebestand als parameter. Het starten van OnsDB met een bestaand configuratiebestand genaamd onsdb.cfg in dezelfde map kan bijvoorbeeld als volgt:

  C:\onsdb>onsdb.exe onsdb.cfg

Om te garanderen dat alle tabellen correct zijn aangemaakt (met de correcte velden en datatypes) zal OnsDB bij het starten als eerste alle bestaande tabellen weggooien en nieuwe aanmaken.

Eerste certificaataanvraag

Voor het aanvragen van het certificaat moet eerst het configuratiebestand gevuld zijn. Zie voor een uitleg over hoe het configuratiebestand opgebouwd moet worden de handleiding over de selectie van gegevens in OnsDB.

 1. De eerste keer dat OnsDB gestart wordt op een nieuwe machine of voor een nieuwe klantomgeving, wordt automatisch een nieuw certificaat aangevraagd.

  /topic-images/Start_288.png
 2. Bovenstaande melding wordt teruggegeven zodra het commando is uitgevoerd. De naam van het certificaat dient doorgegeven te worden aan nedap om goedkeuring voor het certificaat te vragen door middel van een ticket.

  /topic-images/Herstart_287.png
 3. Zolang het certificaat nog niet goedgekeurd is, wordt bovenstaande melding gegeven wanneer OnsDB opnieuw wordt opgestart. De certificaatnaam wordt daarbij steeds getoond, zodat deze alsnog doorgegeven kan worden indien dit in de vorige stap is misgegaan.

Wanneer je de OnsDB-applicatie wilt verplaatsen, gebruik dan ook het bovenstaande stappenplan van een eerste certificaataanvraag. Let op: bij het verplaatsen van OnsDB moet de Private Key niet worden hergebruikt. Vanaf de nieuwe locatie kan OnsDB gestart worden om een nieuw certificaat aan te vragen. Daarbij wordt ook een nieuwe Private Key gegenereerd.

Vernieuwing certificaat

Een certificaat dat op een machine is goedgekeurd zal blijven werken, totdat het certificaat van de machine wordt verwijderd, of totdat Nedap de goedkeuring intrekt. Als een van beide gebeurt, en er is wel behoefte aan een OnsDB certificaat, dan is het nodig om opnieuw een certificaataanvraag te doen.

 1. Ga naar de directory waarin OnsDB is geïnstalleerd.

 2. In deze map staan twee bestanden met de extensies: *.crt en *.key. Verwijder deze twee bestanden.

 3. Bij de eerstvolgende keer opstarten van OnsDB wordt opnieuw een certificaataanvraag aan Nedap gedaan. De vervolgstappen zijn hetzelfde als bij een eerste certificaataanvraag.

Testomgeving of meerdere omgevingen

Je kunt OnsDB ook voor een testomgeving gebruiken. Dit kan op een volledig andere computer, maar het kan ook op dezelfde computer. Het is van belang om per omgeving een aparte OnsDB-map te hebben. Pas in dat geval het volgende toe:

 1. Kopieer de bestaande OnsDB-map met de bestanden die erin staan en sla die op onder een nieuwe naam (bijvoorbeeld 'OnsDB testomgeving').

 2. Pas de inhoud van het onsdb.cfg-bestand aan, zodat die verwijst naar de url van de testomgeving.

 3. Denk aan het aanmaken van een nieuwe databse en het aanpassen van de databaseverwijzing.

 4. Doe de certificaataanvraag zoals hierboven is beschreven.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave