resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Zorgpaden: toegelicht

Ons Zorgpaden: toegelicht

Algemene toelichting over de mogelijkheid om via Ons Zorgpaden zorgtrajecten in te plannen voor een cliënt.

Raadpleeg voor een volledig overzicht van alle configuratie- en gebruiksopties rondom Ons Zorgpaden de onderstaande handleiding:

Wat is Ons Zorgpaden?

Ons Zorgpaden is bedoeld om zorgtrajecten samen te stellen op modulaire wijze. Een zorgtraject van een cliënt kan vastgelegd worden door middel van zorgmodules, de 'bouwblokken'. Deze bouwblokken kun je als organisatie zelf samenstellen.

Bouwblokken

  • In de bouwblokken staat zorg in grove lijnen beschreven, bijvoorbeeld '5x keer per week 30 minuten fysiotherapie'. Zo'n beschrijving noemen we een Intentie.

  • Meerdere intenties kunnen samengevoegd worden in een bouwblok. Omdat deze bouwblokken modulair worden samengesteld noemen we ze Modules. Een module bevat één of meerdere intenties.

/topic-images/Ons%20Zorgpad%20Edit%20Mode_128.png

 

Zie je geen intenties maar had je deze wel verwacht? Zie dan Ons Zorgpaden: ontbrekende intenties in Ons Agenda.

Zorgpad bij een cliënt

Voor elke cliënt kun je een Persoonlijk zorgpad aanmaken op basis van de hierboven genoemde modules. Hierin kun je eenvoudig één of meerdere modules toevoegen en vervolgens per cliënt verder personaliseren. Hierbij creëer je in korte tijd voor elke cliënt een realistische verwachting wat je als organisatie verwacht te leveren, zonder dat je al meteen een een precieze logistieke invulling hoeft te geven.

Tijdens het verloop van het zorgpad is het mogelijk om wijzigingen te maken. Dit kan bijvoorbeeld doordat er tijdens de zorg blijkt dat een cliënt langer in zorg moet blijven, of dat extra zorg geleverd moet worden. In Ons Zorgpaden kun je makkelijk het huidige zorgpad verlengen, of modules toevoegen en verwijderen.

Plannen op basis van zorgpaden

In Ons Agenda worden aanbevelingen voor de agenda van de cliënt getoond, die worden opgehaald uit het zorgpad.

/topic-images/2019-03-28%2014_54_04-Ons%20Agenda_%201%20April%20-%207%20April%20Week%2014%20-%202019_129.png

Inzicht in geleverde zorg

Tijdens het zorgtraject is informatie beschikbaar over de geregistreerde zorg tot nu toe. Dit is te vergelijken met de verwachte zorg, en er wordt een voorspelling getoond voor de geleverde zorg aan het einde van het traject. Dit geeft inzicht of tijdens het zorgtraject aanpassingen gemaakt moeten worden.

Budgetoverzicht

Het budgetoverzicht houdt het aantal uren bij dat besteed wordt bij een cliënt. Dit zijn uren die via intenties in de agenda komen, maar ook losse registraties die gedaan worden. Ook kijkt het budgetoverzicht vooruit waarbij de intenties in de toekomt opgeteld worden bij de registraties. Op basis hiervan krijgt een medewerker inzicht of er bij een cliënt conform zorgpad gewerkt wordt of dat er meer/minder uren worden besteed dan gedacht.

/topic-images/Budgetoverzicht_1496.jpg
Applicatie(s)
Inhoudsopgave