resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Wondzorg: grafieken

Ons Wondzorg: grafieken

Dedetailleerde uitleg over de herkomst en betekenis van de grafieken die in de Ons Wondzorg-app beschikbaar zijn.

Overige algemene informatie over Ons Wondzorg is te vinden in deze handleidingen:

Het tabblad Analyse in Ons Wondzorg kan diverse grafieken tonen waarmee wondveranderingen door de tijd snel inzichtelijk worden gemaakt.

Dimensiegrafiek

/topic-images/DimensiesAnalyse_1484.jpg

De dimensie-grafiek wordt getoond als er twee of meer wondrapportages aangemaakt zijn van het type Dimensies. De dimensie-grafiek geeft inzage in de percentuele groei of afname van de wond, gemeten vanaf de eerste rapportage. De kleur van de grafiek toont aan of het een toename (rood) of afname (groen) in wondomvang betreft. De punten in de grafiek markeren de momenten waarop er een rapportage is aangemaakt. De verticale as eindigt op de hoogste dimensionele waarde. De horizontale as loopt van de eerste tot de laatste rapportage.

Meer info over wondrapportagetype is te vinden in Ons Wondzorg: app gebruiken -> Rapportagetypen).

Visuele progressie

Als er drie of meer wondfoto's zijn gemaakt, wordt de kaart Visuele progressie zichtbaar en kun je via een slider de voortgang van de wond bekijken. Er is maximaal een selectie van 20 foto's zichtbaar.

WCS-kleurgrafiek

/topic-images/WCS_1483.png

Deze grafiek wordt getoond als er twee of meer wondrapportages aangemaakt zijn vanuit de module TIME/WCS-rapportage. De verticale as komt overeen met het percentage van elke kleurratio (zwart, rood of geel) door de tijd heen. De horizontale as loopt van de eerste rapportage tot de laatste rapportage.

Meer info over wondrapportagetype is te vinden in Ons Wondzorg: app gebruiken -> Rapportagetypen).

Applicatie(s)
Inhoudsopgave