resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Notificaties voor cliënten: audits van notificaties bekijken

Ons Notificaties voor cliënten: audits van notificaties bekijken

Het is mogelijk om audits in te zien van de berichten die verzonden zouden moeten zijn. Op het moment dat een cliënt aangeeft een bericht niet te hebben ontvangen kan via de audits gekeken worden waar het mis gaat. Deze info kan mee worden genomen in de communicatie met Support.

Naast Ons Notificaties voor cliënten bestaat er in Ons ook Ons Notificaties voor medewerkers. Raadpleeg voor specifieke configuratie- en gebruiksinformatie over Ons Notificaties voor cliënten of voor medewerkers de onderstaande handleidingen:

Zie Ons Notificaties voor cliënten: toelichting en gebruik voor meer informatie over dit onderwerp.

Benodigde autorisatie

  • Taak: Audits bekijken

Navigatie

Ga naar Beheer Instellingen Overige instellingen Configuratie (onder Notificaties) Verzendaudits .

Selectie toepassen

Het scherm Verzendaudits bevat een aantal instellingen. Bij Actie is te kiezen uit verschillende statussen. Hierover is verder in dit artikel meer te lezen. Standaard is ingesteld dat er bij Actie niets is ingevuld.

De periode is standaard ingesteld op de laatste maand. Dit is handmatig te wijzigen.

Het vinkje bij 'Doorzoek alleen laatste acties' houdt in dat alleen notificaties worden getoond waarvan de laatste actie van de notificatie overeenkomt met de variabelen die hier ingegeven zijn.

Voorbeeld rondom werkwijze 'Doorzoek alleen laatste acties':

Als de actie 'In wachtrij' is geselecteerd, dan zullen er (als de berichten succesvol verstuurd zijn) geen acties getoond worden indien de opptie 'Doorzoek alleen laatste acties' is geselecteerd. De laatste actie waarin de notificatie zich bevindt is namelijk 'Klaar'.

Als de optie 'Doorzoek alleen laatste acties' is uitgeschakeld, dan zullen wel veel acties 'in wachtrij' getoond worden. Iedere notificatie wordt namelijk altijd in de wachtrij geplaatst. Dit hoeft dan niet de laatste status te zijn waar de notificatie zich op dat moment in bevindt.

Rondom de probleemoplossing is het dan ook informatiever om de optie standaard aan te laten, om zo de laatste stand van zaken te zien.

Soorten acties

Bij het verzenden van berichten kunen deze achtereenvolgens de volgende acties/statussen doorlopen:

Binnen de applicatie Ons Notificaties

  • Opgeslagen: er is een signaal uit Ons Agenda binnengekomen dat er een notificatie verstuurd dient te worden.

  • In wachtrij: de notificatie is in de wachtrij geplaatst. De notificaties worden op volgorde van binnenkomst in de wachtrij verstuurd.

Van Ons Notificaties naar provider

  • Verzenden: de notificatie wordt verzonden.

  • Bezorgd: de notificatie is verzonden. Dit houdt in dat de notificatie is aangeleverd bij de telecomprovider of toegestuurd wordt naar de e-mailprovider.

Van de provider naar het ontvangende device bij de cliënt

  • Niet verzenden: de notificatie zal niet verzonden worden.

  • Opnieuw in wachtrij: de notificatie was niet verzonden maar is wel opnieuw in de wachtrij geplaatst.

  • Klaar: de notificatie is aangekomen bij het ontvangende device van de cliënt.

  • Geretourneerd: de notificatie kan niet goed bezorgd worden bij het ontvangende device van de cliënt, bijvoorbeeld door een foutmelding.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave