resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Medicatiecontrole: toelichting en configuratie

Ons Medicatiecontrole: toelichting en configuratie

Toelichting op de uitgangspunten van de Ons Medicatiecontrole app en uitleg over benodigde configuratie

Meer informatie: bekijk alle overige handleidingen over Ons Medicatiecontrole.

Ons Medicatiecontrole helpt zorgmedewerkers in de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg bij het veilig, efficiënt en effectief uitvoeren van een dubbele controle vóór het toedienen van losse medicatie met een hoog risico bij verkeerde dosering. Ons Medicatiecontrole is als mobiele app, maar ook als browserfunctionaliteit beschikbaar.Ook is er een rapport 'Ons Medicatiecontrole overzicht' beschikbaar.

Benodigde autorisatie

 • Taak: Medicatiecontroles uitvoeren: met deze taak kan de gebruiker zich beschikbaar stellen om medicatiecontroles te ontvangen en deze te controleren.

 • Taak: Ons Medicatiecontrole rapportages bekijken: voor inzage in het rapport 'Ons Medicatiecontrole overzicht'.

 • Taak: Ons Medicatiecontrole Applicatiebeheer: om in te stellen dat medicatiecontroleverzoeken naar een externe zorgcentrale worden gestuurd.

 • Recht: Beschikbaarheid bijwerken voor een externe zorgcentrale: om medicatiecontrolerapporten uit Ons Administratie in te zien en de zorgcentrale-integratie te beheren.

 • Recht: Toegang tot medicatiecontroles [van een cliënt]: voor het inzien van medicatiecontroles via de webbrowser.

Aanvullende dienstverlening

De medicatiecontrole app wordt door ons beschouwd als aanvullende dienstverlening, waardoor aanvullende contractvoorwaarden (kosten) gelden. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie. Het inschakelen kan gedaan worden door dit middels een ticket kenbaar te maken.

Wanneer gebruik je Ons Medicatiecontrole?

Ons Medicatiecontrole is een hulpmiddel voor de dubbele controle van risicovolle medicatie die niet verpakt is in een geindividualiseerd geneesmiddel distributie-systeem. Wanneer de cliënt zelf, of de mantelzorger van de cliënt, niet in staat is om de dubbele controle uit te voeren, kan Ons Medicatiecontrole gebruikt worden om de dubbele controle door een collega op afstand uit te laten voeren op basis van fotos van de gereed gemaakte medicatie en de toedienlijst. Ons Medicatiecontrole is geschikt voor de meeste soorten medicatie op de dubbel te controleren lijst die toegediend worden in de thuiszorg.

Het is de bedoeling dat binnen de organisatie afspraken gemaakt worden over de manier waarop geneesmiddelen dubbel moeten worden gecontroleerd. Medicatie kan sneller en beter gecontroleerd worden als de toedienlijst duidelijk en overzichtelijk is. Het helpt ook als alle apotheken binnen hetzelfde gebied zoveel mogelijk hetzelfde uniforme formaat hanteren. Als dit nog niet het geval is, dan is het aan te raden om in overleg met de apotheek toe te werken naar het gebruik van uniforme toedienlijsten volgens de aanbevelingen van de KNMP.

Hoe werkt het in de praktijk?

De Ons Medicatiecontrole app is gezamenlijk te gebruiken met collegas die op hetzelfde moment aan het werk zijn. Aan het begin van de dienst geeft de gebruiker in de app aan dat diegene beschikbaar is. Vanaf dat moment kan deze zowel controleverzoeken versturen als ontvangen. Het proces in Ons Medicatiecontrole gaat uit van de volgende twee principes: Jouw controleverzoek moet zo snel mogelijk door een collega uitgevoerd worden zodat je verder kan met het toedienen van de medicatie. Het is niet goed om tijdens je werk vaak onderbroken te worden omdat je op je telefoon steeds meldingen krijgt voor alle controleverzoeken binnen je team. Ons Medicatiecontrole verdeelt de controleverzoeken zoveel mogelijk gelijkmatig over de beschikbare collegas, maar stuurt een controleverzoek snel door naar de volgende collega als iemand even niet in de gelegenheid is om het verzoek uit te voeren.

Verzendvolgorde en wachtrij bij verzenden verzoek naar controlerende collega

De grootte van de wachtrij/verzendvolgorde voor controleverzoeken kan worden aangepast via Ons Administratie Beheer Instelingen Overige instellingen . Klik onder het kopje Medicatie op Ons Medicatiecontrole configuratie. Stel bij Maximale aantal medewerkers voor inzet zorgcentrale in hoeveel medewerkers een controleverzoek ontvangen, voordat het controleverzoek door wordt gestuurd naar de zorgcentrale. Deze optie is alleen beschikbaar als je de taak Algemene instellingen van Ons Medicatiecontrole beheren hebt. Je kan hier een waarde tussen 0 en 9 kiezen. De standaard blijft 3. Als je hier voor 0 kiest, wordt het verzoek direct toegewezen aan de zorgcentrale. Deze instelling wordt genegeerd als er geen gebruikgemaakt wordt van een zorgcentrale. De wachtrij wordt dan gecreëerd met de medewerkers die wel beschikbaar zijn.

Omdat de verzoeken wel elke 30 seconden worden verstuurd, kan er overlap ontstaan bij medewerkers die een verzoek ontvangen. De medewerker die als eerste op een verzoek reageert, is degene die het verzoek controleert. De medewerker die hetzelfde verzoek heeft ontvangen, krijgt dan een melding dat het verzoek aan een ander is toegewezen, zodat diegene weet dat er geen controle meer hoeft te worden uitgevoerd.

Uitleg over de wachtrij

Medewerkers hebben tot het einde van de wachtrij bereikt is de tijd om te reageren. Het verzoek wordt elke 30 seconden van niet-reageren doorgezet naar de volgende in de wachtrij:

 • Wordt het einde van de wachtrij bereikt en bestaat de wachtrij alleen uit medewerkers, dan wordt er een nieuwe wachtrij gegenereerd met medewerkers.

 • Wordt het einde van de wachtrij bereikt en is dat de interne zorgcentrale, dan wordt er een nieuwe wachtrij gegenereerd waar dan alleen de interne zorgcentrale in staat.

 • Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een externe zorgcentrale, dan wordt het verzoek na de laatste medewerker in de wachtrij doorgestuurd naar de zorgcentrale en is die niet meer beschikbaar voor medewerkers.

Uitleg over de verzendvolgorde

De volgorde van de wachtrij voor controleverzoeken is als volgt, waarbij N het aantal medewerkers is dat je instelt bij Maximale aantal medewerkers voor inzet zorgcentrale op de instellingenpagina van Ons Medicatiecontrole:

 • (Optioneel) De oorspronkelijke controleur als een verzoek werd afgekeurd

 • Maximaal 3 medewerkers uit het team Achterwachten uit het team, met een maximum van N

  • Als de controleur het resultaat Stop! Niet toedienen teruggeeft, wordt de aanvraag geannuleerd en wordt de aanmaker geïnformeerd. Diegene moet dan een nieuw controleverzoek indienen. De controle op dit vervolgverzoek wordt dan weer volgens de vaste verzendvolgorde verstuurd. Dit houdt niet per se in dat dezelfde controleur opnieuw het verzoek ontvangt.

  • Als de controleur het resultaat Kan controle niet uitvoeren teruggeeft, wordt de aanvraag teruggestuurd naar de aanmaker. Diegene moet het verzoek dan aanpassen en Opnieuw indienen. De controle op dit vervolgverzoek wordt dan wel naar de controleur gestuurd die het resultaat Kan controle niet uitvoeren heeft teruggegeven.

 • Achterwachten uit de zorgorganisatie, met een maximum van N

 • Overige medewerkers uit het team, met een maximum van N

 • Overige medewerkers uit de zorgorganisatie, met een maximum van N

 • Een zorgcentrale, indien van toepassing

Deskundigheidsconfiguratie in Ons Administratie

Met de deskundigheidsconfiguratie kun je vereisen dat een specifieke deskundigheid een medicatiecontrole uitvoert, of anders gezegd: je kunt de instelling van een medewerker overschrijven om dubbele controles uit te voeren. De medewerker moet dan ook die deskundigheid hebben om verzoeken voor een dubbele controle te ontvangen. Dit geldt ook voor gebruikers die bij Ons Medicatiecontrole op het web zijn ingelogd als een Zorgcentrale-medewerker.

Ga hiervoor naar Beheer Instellingen Overige instellingen Medicatie en selecteer de deskundigheden die dubbele controles mogen ontvangen. .

Voorwaarden

 • Medewerkers moeten de instelling voor complexe medicatie op hun mobiele applicatie configureren om dubbele controles te kunnen uitvoeren. Zie Ons Medicatiecontrole-app: aanmelden en beschikbaarheid voor meer informatie.

 • Als op de configuratiepagina geen deskundigheden worden gekozen, kunnen alle gebruikers die zich in de mobiele app hebben aangemeld voor complexe medicatie, medicatiecontroles voor complexe medicatie ontvangen en uitvoeren.

 • Het bewerken van de lijst met deskundigheden heeft direct effect. Als je echter de deskundigheid van een medewerker aanpast, duurt het 30 minuten voordat de veranderingen effect hebben.

 • Je hebt het recht Vereiste deskundigheid bijwerken voor het uitvoeren van controles nodig. Dit recht is onderdeel van de taak Ons Medicatiecontrole - Applicatiebeheer.

Inhoudsopgave