resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Medicatie: gebruik

Ons Medicatie: gebruik

Je vindt hier een uitgebreid overzicht van alle gebruiksmogelijkheden van Ons Medicatie.

Andere handleidingen over Ons Medicatie

Problemen en signaleringen herkennen en oplossen

Hoe installeer je Ons Medicatie op een mobiel apparaat?

Ons Medicatie is niet te vinden in de Play Store (Google) of App Store (Apple). Wel is Ons Medicatie op mobiele apparaten te installeren alsof het een mobiele app is. Volg de onderstaande stappen:

 1. Open Ons Medicatie via de browser van het mobiele apparaat. Zie voor uitleg over het openen van Ons Medicatie in de browser het kopje verderop in deze handleiding De toedienlijst raadplegen Navigatie .

 2. Maak vervolgens een snelkoppeling aan naar Ons Medicatie op het startscherm van jouw mobiel. Weet je niet hoe dit moet? Raadpleeg dan de handleiding van jouw specifieke mobiele toestel.

Probleem: geen toegang tot Ons Medicatie of geen cliëntgegevens beschikbaar

Heb je geen toegang tot Ons Medicatie of krijg je de benodigde cliëntgegevens niet in beeld? Mogelijk vind je in de onderstaande lijst de juiste oorzaken en oplossing.

Oorzaak

Oplossing

Niet de juiste rechten

Je beschikt niet over de juiste autorisatierechten of over het juiste cliëntbereik.

Controleer eventueel samen met de applicatiebeheerder of je over de juiste autorisaties en bereikinstellingen beschikt. Uitleg hierover vind je in Ons Medicatie: algemene configuratie en inrichtingsopties

Gegevens van de cliënt voldoen niet aan de juiste voorwaarden

Om Ons Medicatie bij cliënten in te kunnen zetten, moeten de cliëntgegevens in Ons voldoen aan een aantal voorwaarden.

 • De cliënt moet in Ons op In zorg staan. Controleer of dit zo is, bijvoorbeeld via de header van de cliënt in Ons Dossier of via het cliëntzoekscherm in Ons Administratie.

   

 • De cliënt moet gekoppeld zijn aan een locatie. Controleer of dit zo is via Ons Administratie Tabblad Overzicht Administratief overzicht Locatie.

  Voor intramuraal gebruik geldt dat cliënten gekoppeld moeten zijn aan een locatie van het type Kamer.

 • Het BSN van cliënten moet in Ons gevalideerd zijn. Als dit niet zo is, toont het scherm de melding 'De identiteit van deze cliënt is nog niet geverifieerd' Controleer of dit zo is en valideer het BSN eventueel zelf met behulp van de informatie uit Identiteitsbewijs-van-een-cli-nt-vastleggen-en-vergewissen.

   

 • De apotheek van de cliënt moet als externe zorgleverancier in Ons bestaan. Als dit niet zo is, toont het scherm de melding 'Geen apotheek bekend'. Controleer of dit zo is. Voeg de apotheek eventueel toe met behulp van de informatie uit Externe zorgleveranciers / professionele contacten toegelicht

Er zijn te veel cliënten op een kamer geplaatst.

Bij het intramuraal overzicht gaat Ons Medicatie ervan uit dat er niet meer dan 10 cliënten op een kamer geplaatst zijn. Meer cliënten op een kamer kunnen niet getoond worden.

Vermoed je deze situatie? Geef dit dan bij de applicatiebeheerder aan. Deze kan kijken of hier een oplossing in mogelijk is.


Signaleringen en kleuren

Ons Medicatie toont verschillende signaleringen en kleuren die helpen om aandachtspunten of actiepunten te herkennen.

Signalering

Voorbeeld en uitleg

Kleuren en symbolen bij toedienmomenten

Bij toedienmomenten kunnen verschillende kleuren en symbolen te zien zijn.

 • Vraagteken : Er is geen medicatie-overzicht bij de client op te halen.

 • Grijze tijden : Er is een medicijn gepland om toegediend te worden.

 • Blauwe tijden : Er moet nu minstens één medicijn worden toegediend. Het aftekenmoment ligt tussen een uur in het verleden en een uur in de toekomst.

 • Roze tijden : Minstens één medicijn is te laat toegediend. Het aftekenmoment ligt meer dan twee uur in het verleden.

Blauwe oplichting van dichtbijzijnde moment van inname

Om aandacht te vragen voor medicatie die op korte termijn toegediend/afgetekend moet worden door jou namens de zorgorganisatie, lichten deze dichtbij liggende medicatiemomenten blauw op.

Voor medicatie in eigen beheer van de cliënt en bij GDS-medicatie geldt dit niet.

Niet geregistreerde medicatie op de dag van gisteren inzien en oplossen.

/topic-images/Inzage%20en%20oplossen_1039.png

Staan er nog registraties open op de meest actuele toedienlijst van gisteren? En staat de weergave op de weergave van vandaag? Dan toont de applicatie de bovenstaande (grijze) signalering.

Om dit medicatiemoment alsnog af te tekenen:

 1. Klik op de signalering.

 2. Je wordt direct doorgeleid naar het eerste nog openstaande medicatiemoment van de voorgaande dag en kunt deze direct alsnog aftekenen.

Vetgedrukte datum bij nieuwe medicatie of bij laatste dag voor toediening

Op de eerste dag dat er nieuwe medicatie op de lijst staat, signaleren we hierop door de vanaf datum vetgedrukt weer te geven. Zo word je actief geattendeerd op een wijziging. Dat geldt ook voor de laatste dag waarop een toediening plaatsvindt.

Afgetekende medicatie: waarschuwingslabels

Bij incomplete of ontbrekende schema's voor afgetekende medicatie verschijnen waarschuwingslabels. Je kunt in dit geval wel nog de medicatie toedienen of nieuwe toedieningen toevoegen.


Geen internetverbinding. Hoe toch Ons Medicatie raadplegen?

/topic-images/75168858-db21fc00-5727-11ea-9770-7c4b47cc6454_1212.png

De toedienlijst in Ons Medicatie is ook offline te raadplegen. Je kunt toedienlijsten dan wel inzien, maar niet aftekenen of aanpassen.

Hoe werkt de offline modus?

 • De offline modus gaat automatisch in als je Ons Medicatie gebruikt en er geen verbinding meer gemaakt kan worden.

 • Werk je in de offline modus? Dan herken je dat aan de afwijkende kleur en de paginakop 'Offline inzien'. Ook is er een wolkje te zien.

 • In de offline modus vind je alleen toedienlijsten van cliënten die tot maximaal 12 uur voordat de offline modus aangezet is, eerder door jou in Ons Medicatie opgehaald/geopend zijn. De namen van deze cliënten worden bovenaan in een lijst getoond.

 • Ook is de offline modus door jouzelf actief aan te zetten via het instellingen-icoontje Offline inzien . Dit is bijvoorbeeld handig als je naar een cliënt gaat in een gebied waar geen goede mobiele dekking aanwezig is. De toedienlijst van de cliënt blijft in dat geval maximaal een uur offline in te zien.

 • Je moet de offline werking altijd zelf weer omzetten in online werken: de app zal niet automatisch weer overschakelen naar de online modus. Pulseert het wolkje, dan is er weer een werkende internetverbinding. In dat geval kun je is de online modus activeren door op het wolkje te tikken.

De toedienlijst raadplegen

Geen actieve zorgopname

We controleren of een cliënt een actieve zorgopname heeft. Is dat niet het geval, dan worden de toedienlijsten niet meer opgehaald bij de apotheek. Mocht de cliënt weer een actieve zorgopname krijgen, dan kun je het ophalen van toedienlijsten weer inschakelen.

Hieronder lees je hoe je toedienlijsten vindt en welke informatie je op de lijsten kunt terugvinden.

Hoe kom je bij de toedienlijst van de cliënt in Ons Medicatie?

De toedienlijst in Ons Medicatie is op verschillende manieren te bereiken:

Via de browser op jouw apparaat

Ons Medicatie is via een browser op verschillende manieren te bereiken:

 • Ga naar Ons Administratie Cliënt Medisch overzicht. en klik op de knop Toedienlijst in de zijbalk of klik onder het kopje Medicatie op het linkje van de toedienlijst.

 • Ga naar Ons Dossier Cliënt Medisch overzicht Toedienlijst . Het medisch overzicht bij de cliënt in Ons Dossier toont de medicatietoedienmomenten van de huidige dag.

  Als alle medicatie voor vandaag is afgetekend, wordt in het medisch overzicht weergegeven dat de toedienlijst in Ons Medicatie leeg is

  Het kopje Toedienlijst bij dit onderdeel vormt tegelijk een linkje naar de volledige toedienlijst van de cliënt in Ons Medicatie.

Via de Ons Dossier-app

Ons Medicatie is ook te openen vanuit de Dossier-app. Uitleg hierover vind je inOns Dossier-app: cliëntdossier gebruiken.

Navigeren uit Ons Medicatie

Wil je vanuit Ons Medicatie terug naar het dossier van de cliënt? Klik dan op het linkje 'Zorgplan', te vinden onder de toedieninstructies.

Ook kun je via het menu-item 'Applicaties' eenvoudig navigeren naar een van de andere Ons-applicaties waar je toegang toe hebt.

Hoe vind je een cliënt in Ons Medicatie?

Je vindt cliënten in Ons Medicatie via het overzichtsscherm Cliënten. Dit scherm bereik je vanuit een cliënt-toedienlijst via het pijltje in de linker bovenhoek van het scherm.

/topic-images/Client%20zoeken_1036.png

Hoe vind je cliënten op dit scherm?

 • Specifieke cliënt zoeken via de zoekbalk . Zoek je een specifieke cliënt? Zoek deze dan op via de zoekbalk.

 • Zoek je cliënten die in jouw planning staan voor vandaag? Kijk dan in lijst onder de weergave-optie Planning. Hier vind je de cliënten terug die in jouw planning staan voor vandaag.

 • Werk je intramuraal en wil je cliëntinformatie voor jouw medicatieronde op een bepaalde afdeling? Kijk dan in de lijst onder de weegave-optie Kamer. Hier vind je een lijst van intramurale locaties terug, met per locatie een lijst van cliënten die hier een kamer hebben.

Per cliënt zie je relevante informatie over nog niet afgetekende medicatietoedienmomenten. Reeds afgetekende momenten worden niet in dit overzicht getoond.

Welke informatie vind je op de toedienlijst?

Algemene (cliënt)informatie en eventuele signaleringen

/topic-images/algemene%20clientgegevens%20en%20signaleringen_1692.png

Soorten medicatie

Per medicijn is informatie te vinden en wordt informatie over toedienmomenten getoond:

/topic-images/ons%20medicatie%20toegediend_1258.png

Soort toedienmoment

Hoe te herkennen

Toediening nog niet afgetekend

Nog niet afgetekende toedieningen herken je aan een lege, witte markeringsstip voor het tijdstip waarop de medicatie toegediend moet worden.

Toedieningen of aanreikingen

Toedieningen herken je aan een groen vinkje bij het tijdstip waarop de medicatie toegediend moest worden. Klik op de regel met het tijdstip om detailinformatie te openen over wie de toediening heeft gedaan, op welk tijdstip afgetekend is en of het een toediening of aanreiking betrof.

Niet toegediend

Niet-toedieningen herken je aan een rood kruisje bij het tijdstip waarop de medicatie toegediend had moeten worden. Klik op de regel om meer informatie te openen.Hier vind je waarom de medicatie niet is toegediend, wie de registratie heeft aangemaakt en op welk moment deze is gemaakt.


ATC-code

Is er een ATC-code van het medicijn beschikbaar? Dan navigeer je via de menuknop op de medicijnkaart Medicatie in FK eenvoudig naar de specifieke medicijndetails op www.farmacotherapeutischkompas.nl.

/topic-images/medicatie%20FK_1473.png

 • Voorverpakte medicatie: voorbeeldweergave

  /topic-images/Voorverpakte%20medicatie%20(GDS)_1695.png
 • Los geleverde medicatie: voorbeeldweergave

  /topic-images/los%20geleverde%20medicatie_1694.png
 • Zo nodige medicatie: voorbeeldweergave

  /topic-images/zo%20nodige%20medicatie_1696.png
 • Medicatie in eigen beheer van de cliënt: voorbeeldweergave

  /topic-images/MedicatieEigenBeheer_1684.png

  Medicatie in beheer van de cliënt herken je op de volgende manier:

 • Deze medicatiesoort is uitgegrijsd. Hierdoor valt deze medicatie minder op ten opzichte van de medicatie die door jou als zorgverlener toegediend moet worden.

 • Medicatie in het beheer van de cliënt licht niet op. Je wordt er dus niet op geattendeerd dat deze medicatie ingenomen moet worden.

 • De medicatie bevat onderaan de toelichting 'In beheer van de cliënt'.

 • Beëindigde medicatie (tot twee maanden terug)

  /topic-images/Gestopte%20medicatie_1712.png

  Gestopte medicatie is tot twee maanden in het verleden zichtbaar onderaan het medicatie-overzicht.

Wijzigingen vanuit de apotheek

Veranderingen vanuit de apotheek in de toedienlijst zijn op verschillende manieren zichtbaar in de toedienlijst:

 • Toegevoegde medicatie is als nieuw medicatiekaartje te zien op de toedienlijst. Onderaan het kaartje staat hoe lang het geleden is dat de medicatie aan de lijst toegevoegd is, bijvoorbeeld: Minder dan een minuut geleden of ongeveer een uur geleden.

  /topic-images/Ons%20Medicatie%20toegevoegde%20medicatie_1664.png
 • Verwijderde medicatie zonder geregistreerde toedienmomenten wordt volledig verwijderd uit de toedienlijst.

 • Verwijderde medicatie met geregistreerde toedienmomenten blijft zichtbaar als uitgegrijsd medicatiekaartje. Ook wordt onderaan het kaartje de toelichting getoond sinds [moment] niet meer op de toedienstlijst. Op deze wijze blijft de toedieninformatie beschikbaar.

  /topic-images/Vernieuwde%20toedienlijst%20verwijderde%20medicatie_1665.png

  Je kunt nog steeds een toedienmoment aftekenen op een uitgegrijsd kaartje. Je ziet dan een pop-up om je ervan bewust te maken dat de toediening niet meer op de actuele toedienlijst staat.

 • Aanpassingen in de voorschrijvingsspecificaties van een medicijn (zoals toedienmomenten, toe te dienen hoeveelheid, leverancier, toedieninstructies) worden weergegeven in een volledig nieuw medicatiekaartje. Het oude kaartje wordt uitgegrijsd met de informatie niet meer op de toedienlijst. Het nieuw aangemaakte kaartje bevat alle actuele voorschrijfinformatie en vervangt het uitgegrijsde kaartje.

  /topic-images/vernieuwde%20toedienlijst%20aanpassingen_1663.png

  Let op! Toedienaftekeningen die op het uitgegrijsde medicijnkaartje vastgelegd zijn, worden niet overgenomen op het nieuwe kaartje.

Controleren, aanpassen en aftekenen

Moet je medicatie controleren of aftekenen? Of wil je aanpassingen doorvoeren in bepaalde gegevens op de toedienlijst? Dan lees je hieronder hoe Ons Medicatie jou hierbij helpt.

Dubbele medicatiecontrole vanuit Ons Medicatie uitvoeren

/topic-images/Vinkje%20opiaten%20aan%20in%20Ons%20Medicatie_1568.png

Moet je medicatie toedienen waarvoor een dubbele medicatiecontrole vereist is? Je kunt deze controle lokaal of op afstand laten uitvoeren:

 • Lokaal: De zorgmedewerker die jou controleert, moet in zijn of haar eigen Ons Medicatie-account aangeven dat de medicatie door hem of haar gecontroleerd is.

 • Op afstand: Bij deze controlevorm gebruik je de Ons-applicatie Ons Medicatiecontrole. Ons Medicatie leidt je hier automatisch naar toe op het moment dat je kiest voor Op afstand.

Controle op afstand: te nemen stappen

 1. Klik onder Dubbele controle op Op afstand.

 2. Het scherm toont dat je een dubbele controle hebt aangevraagd. Via een tijdbalk zie je dat jouw verzoek 'loopt'.

  Is Ons Medicatiecontrole niet geïnstalleerd op jouw apparaat? Dan verschijnt een informatiebanner waarmee je de app direct kunt downloaden voor Android of iOS.

 3. Is jouw verzoek door iemand geaccepteerd? Dan zie je in de tijdbalk dat de controle uitgevoerd wordt.

 4. Het resultaat van jouw controleverzoek wordt via een knipperend medicatie-icoontje getoond bij het toedienmoment van de medicatie. Ook is te zien door wie de controle aangevraagd is en door wie en wanneer de controle uitgevoerd is.

  Wil je de controle opnieuw doen, bijvoorbeeld omdat jouw verzoek niet opgevolgd is? Dan kun je via het potloodje altijd opnieuw een controleverzoek uitsturen.

Dubbele medicatiecontrole uitvoeren die niet vanuit Ons Medicatie wordt gestart

Het is ook mogelijk om in Ons Medicatie aan te geven dat je een dubbele controle wilt, maar dit verzoek niet vanuit Ons Medicatie kunt starten. Bijvoorbeeld als je het vanaf een computer doet waar de Medicatiecontrole-app niet op geinstalleerd kan worden of als de Medicatiecontrole-app niet is geinstalleerd op het mobiele toestel waarmee je ook Ons Medicatie gebruikt. In beide gevallen word je niet automatisch vanuit Ons Medicatie doorgestuurd naar de Medicatiecontrole-app om het verzoek te versturen. In zo'n geval kun je de Medicatiecontrole-app zelf handmatig openen en vanuit daar een controleverzoek uitsturen.

Je krijgt dan in Ons Medicatie niet te zien wat er met het verzoek is gebeurd, omdat het verzoek niet vanuit Ons Medicatie is gestart. Dit zorgt er ook voor dat je de medicatie niet rechtstreeks meer kunt aftekenen. Mocht je dit alsnog willen doen, dan moet je op het potloodje achter de tekst Dubbele controle op afstand gekozen door X klikken en dan kies je bij Lokaal voor de optie Anders. Nu kun je alsnog de medicatie aftekenen.

Hoe teken je een toedienmoment af?

Je tekent een toedienmoment per medicijn en per tijdstip af. Je kunt kiezen uit verschillende soorten aftekeningen. Volg bij het aftekenproces de volgende stappen:

/topic-images/2021-07-08%2011_55_53-Windows%20Media%20Player_1573.png

 1. Klik op het tijdstip waarop je wil aftekenen en kies de juiste aftekenoptie:

  • Toegediend

  • Klaargezet

  • Aangereikt : deze optie bevindt zich als suboptie onder de knop Klaargezet (In Vilans-protocollen wordt deze optie benoemd als alternatieve vorm voor het aanreiken van medicatie)

  • Niet toegediend: (geef hier optioneel aan waarom de medicatie niet toegediend is)

  • Geen toediening gepland : deze optie bevindt zicht als suboptie onde de knop Niet toegediend .

  • In eigen beheer : deze optie onder Niet toegediend wordt gebruikt om de incidentele momenten waarop mantelzorgers helpen bij de toediening van medicatie op te vangen.

 2. Voeg optioneel via de knop Voeg hoeveelheid toe bij hoeveel medicatie toegediend is. De ingegeven hoeveelheid wordt bewaard.

Resultaat: Bij aangereikt of toegediend verschijnt er een groen vinkje als teken dat het medicijn aangereikt danwel toegediend is. Bij Niet toegediend verschijnt er een rood kruis.

Aftekenen van zo nodige medicatietoedieningen

/topic-images/Zo%20nodige%20medicatie_1055.png

Voor het registreren van zo nodige medicatie kun je dezelfde stappen nemen als bij de andere medicatiesoorten. Ook kun je hier nog twee extra handelingen uitvoeren:

 • Hoeveelheid toevoegen

 • Tijdstip aanpassen naar een tijdstip in het verleden. Dit is handig voor situaties waarin je de toediening niet direct hebt kunnen aftekenen maar dat op een later moment alsnog wil doen. Klik hiervoor op het tijdstip. Er verschijnt ofwel een klokje (iPhone), ofwel een balkje (Android) met de mogelijkheid om de tijd aan te passen.

Aftekenen van prik- en plaklocaties

Je kan prik- en plaklocaties vastleggen voor de toedieningswegen transdermaal, subcutaan en intramusculair. Afhankelijk van deze toedieningswegen zijn er verschillende prik- en plaklocaties beschikbaar om uit te kiezen. Deze locaties per toedieningsweg zijn gestandaardiseerd door de expertgroep Medicatieproces van Nictiz.

/topic-images/Prik-%20en%20plaklocaties_2066.png
 • Bij het aftekenen wordt nooit een suggestie gedaan voor de prik -of plaklocatie van de volgende toediening. Als organisatie blijf je verantwoordelijk voor het maken van afspaken met cliënt, arts en apotheker over het afwisselen van prik- en plaklocaties.

 • Als je een locatie op het lichaam selecteert, wordt de locatie van de vorige toediening in het rood weergegeven als waarschuwing (zie de afbeelding hierboven). Dit gebeurt alleen voor medicatie die in de afgelopen 28 dagen is toegediend. Zo nodig kan de vorige prik -of plaklocatie weer worden geselecteerd. In dat geval wordt die locatie oranje weergegeven.

 • Als je een verkeerde prik- of plaklocatie hebt geselecteerd, kan je deze later wijzigen.

Dubbele medicatiecontrole

De geselecteerde prik- of plaklocatie is niet onderdeel van de dubbele medicatiecontrole op afstand als het gaat om risicovolle medicatie. We willen de dubbele medicatiecontroles zo efficiënt mogelijk houden en geven daarom enkel de minimaal benodigde informatie weer om te bepalen of de toediening veilig is voor de cliënt.

Aftekenen van voorverpakte medicatie (GDS)

Laat per toedienmoment zien

Bij voorverpakte medicatie kun je alle medicatie voor een toedienmoment in één keer aftekenen. Hiervoor gebruik je de weergave Laat per toedienmoment zien aan de rechterkant van je scherm. Per toedienmoment zie je vervolgens de medicatie staan:

/topic-images/VoorverpakteMedicatieAftekenenPerMoment_2032.png

Deze toedienmomenten kun je aftekenen als Toegediend, Aangereikt, Klaargezet, Geen toediening gepland en In eigen beheer. Je kunt ze niet aftekenen als Niet toegediend.

De weergave Laat per toedienmoment zien is alleen beschikbaar voor Voorverpakte medicatie (GDS).

Laat per medicatie met details zien

Als je één toedienmoment per medicatie wilt aftekenen, gebruik je de weergave Laat per medicatie per details zien.

/topic-images/VoorverpakteMedicatieAftekenenPerMedicatie_2031.png

Nultoedieningen aftekenen

/topic-images/Nultoediening_OnsMedicatie_1381.jpg

Soms zie je in Ons Medicatie dat een apotheek een een nultoediening heeft toegevoegd. Deze toediening moet je als Niet toegediend markeren. Doe je dit niet? Dan wordt de toediening als Vergeten gemarkeerd. In dat geval wordt er een melding over ontbrekende medicatie verstuurd.

Te nemen stappen

 1. Ga naar de medicatie.

 2. Open het toedienregistratiemoment waarvan de medicatie op nul is ingesteld.

 3. Selecteer hoe je de dubbele controle wilt uitvoeren.

 4. Vervolgens klik je op de keuzelijst naast Niet toegediend.

 5. Selecteer daar Geen toediening gepland.

Hoe bewerk je medicatiehoeveelheden?

Mag jij medicatie aftekenen?Dan mag je ook voor los geleverde medicatie en zo-nodig-medicatie de hoveelheid toegediende medicatie indien nodig aanpassen.

Te nemen stappen:

 1. Klik op het potloodje naast de voorgeschreven hoeveelheid om het aantal eenheden dat je toegediend hebt, op te geven.

  Als er geen voorgeschreven hoeveelheid is, kun je deze hoeveelheid zelf toevoegen via Voeg hoeveelheid toe (optioneel).

  /topic-images/OnsMedicatie1_1339.png
 2. Geef de toegediende hoeveelheid in. Ons Medicatie toont vervolgens bij Hoeveelheid hoeveel jij toegediend hebt. De voorgeschreven hoeveelheid blijft daaronder te zien:

  /topic-images/toegediend%20en%20voorgeschreven_1703.png

Bij het toedienmoment wordt de dosering weergegeven als de toegediende hoeveelheid afwijkt van de geplande hoeveelheid.

Hoe stel je medicatie in als 'Onder eigen beheer van de cliënt'?

/topic-images/Medicatie%20in%20eigen%20beheer_1685.png

Bepaalde medicatie van de toedienlijst wordt door de cliënt zelf ingenomen. Omdat deze medicatie in dat geval niet door een zorgmedewerker wordt afgetekend, geeft Ons Medicatie in dat geval mogelijk ten onrechte notificaties dat de medicatie niet toegediend is. Om dit te voorkomen, kun je bij de cliëntmedicatie instellen of deze in beheer van de cliënt of van de zorgverlener is. Dit kun je alleen doen als je over de juiste autorisaties beschikt.

Medicatie waarbij je instelt dat deze in beheer van de cliënt zelf is, hoeft niet meer afgetekend te worden. Wel blijft deze medicatie zichtbaar op de toedienlijst en kan deze nog wel optioneel afgetekend worden. Standaard staat de instelling op 'onbeslist'. In dat geval geldt dat de verantwoordelijkheid voor het beheer bij de zorgorganisatie ligt.

Dit pas je als volgt aan:

 1. Klik in Ons Medicatie in de toedienlijst van de cliënt op de link Eigen beheer in het menu bovenaan bij de cliëntgegevens.

 2. Geef bij de getoonde medicatie aan of de cliënt deze zelf beheert of dat de zorg deze beheert.

 3. Klik op Opslaan.

 4. De aanpassingen zijn vervolgens doorgevoerd.

Herhaalbestellingen aanvragen

Met Ons Medicatie kun je eenvoudig via de toedienlijst van een cliënt herhaalbestellingen voor medicatie aanvragen bij een apotheek. Dit is mogelijk bij Los geleverde medicatie en Zo nodige medicatie. De functionaliteit is niet beschikbaar voor opiaten.

Uitleg hierover vind je in de aparte handleiding Ons Medicatie: Plaatsen van herhaalbestellingen.

Inzicht, naslag en export

In Ons Medicatie vind je verschillende mogelijkheden voor overzichts- of rapportagedoeleinden.

Het toedienoverzicht per week

Op het toedienoverzicht staat alle actieve medicatie die is toegediend in de acht weken vóór de week die je bekijkt tot en met het eind van die week. Gestopte medicatie wordt onderaan het toedienoverzicht weergegeven. Als je het toedienoverzicht per week wilt openen, klik je bij een cliënt rechts in het scherm op de link Toedienoverzicht. Het toedienoverzicht wordt in een nieuw scherm geopend.

Het overzicht geeft alle medicatie weer die volgens de toedienlijst normaal gesproken door zorgmedewerkers afgetekend wordt. De medicatie is opgedeeld in de categorieën Los geleverde medicatie, Zo nodige medicatie en Gestopte medicatie.

/topic-images/2020-12-01%2010_48_24-Window_1410.png

Onder de naam van het geneesmiddel vind je de toediening en dosering. Als er een aangepast hoeveelheid is toegediend, staat dit bij de toediening zelf aangegeven. Als er voor medicatie geen toedienmoment voorgeschreven staat of afgetekend is in de getoonde week, wordt getoond wanneer het laatste toedienmoment voor dit medicijn heeft plaatsgevonden, met een linkje naar de week waarin het toedienmoment plaatsvond.

/topic-images/medicijn%20zonder%20toedienmoment_1411.png

Medicatierapporten uitdraaien

Heb je de juiste autorisaties? Dan kun je in Ons Administratie verschillende rapporten uitdraaien om meer inzicht te krijgen over je cliënten. Uitleg over deze rapporten is te vinden in de handleiding Ons Medicatie en Ons Medicatiecontrole: rapporten exporteren

Overige mogelijkheden

Toedienlijst afdrukken

Via de afdrukfunctie van jouw browser is het mogelijk om de toedienlijst af te drukken. De printweergave kan handig zijn om de digitale lijst snel te vergelijken met een eventuele papieren toedienlijst van de apotheek. Voor meer informatie over afdrukmogelijkheden in browsers verzoeken wij je supportinformatie van de gebruikte browser te raadplegen

BEM-categorie uit Ons Klinimetrie weergeven op toedienlijsten

 • Wijzigingen in BEM-formulieren en nieuwe formulieren in Ons Klinimetrie worden binnen 5 minuten gesynchroniseerd naar Ons Medicatie.

 • Zie Ons Klinimetrie: toegelicht voor meer algemene informatie over het gebruik van meetinstrumenten en aanverwante handleidingen.

Het BEM-formulier wordt gebruikt om de gesprekken met cliënten te structureren. Op basis van de antwoorden op deze vragen, wordt een BEM-categorie bepaald. Die categorie wordt doorgaans gebruikt om te communiceren welke verantwoordelijkheden een medewerker heeft om cliënten te helpen bij het innemen van medicatie.

De BEM-categorie wordt weergegeven als een BEM-badge in de cliëntheader (ook op de pagina's Eigen beheer, Toedienoverzicht en Herhaalbestellingen) en als link in het hoofdmenu naar het BEM-formulier in Ons Klinimetrie:

/topic-images/BEM%20formulier%20met%20badge%20en%20link_1765.png

Welke categorieën zijn er?

 • Categorie 1: cliënt bestelt en gebruikt medicatie zelf

 • Categorie 2: begeleider bestelt medicatie, cliënt gebruikt medicatie zelf

 • Categorie 3: cliënt bestelt medicatie, begeleider biedt hulp bij (een deel van) medicatie

 • Categorie 4: begeleider bestelt en biedt hulp bij (een deel van) medicatie

 • Categorie 5: zorg bestelt, biedt hulp bij medicatie en ziet toe op inname

Toelichting

 • Zelf kan zijn: met hulpmiddel of met hulp van de verwant.

 • Hulp bij gebruik van een deel van de medicatie kan zijn: cliënt neemt zelf medicatie uit medicijnrol in, de begeleider dient oogdruppel toe, of injecteert insuline.

Waarom is het linkje BEM-formulier niet beschikbaar (uitgegrijsd) in het menu?

Dit betekent dat er nog geen BEM-formulier beschikbaar is in Ons Klinimetrie. Kijk in dat geval eerst of er al een formulier in Ons Klinimetrie is ingevuld. Als dat wel het geval is, kan het zijn dat je niet bent geautoriseerd om de BEM-badge of -link te bekijken/te gebruiken. Hiervoor heb je namelijk de taak Klinimetrische meetinstrumenten [van een cliënt] inzien nodig.

Zorgplanacties toevoegen aan Ons Medicatie

Als je een nieuwe zorgplanactie in Ons Dossier toevoegt, kan het maximaal 5 minuten duren voordat de actie in de Ons Medicatie-instellingen wordt weergegeven.

Als je de taak Algemene instellingen van Ons Medicatie beheren hebt, kun je zorgplanacties aan Ons Medicatie toevoegen voor het toedienen van medicatie aan cliënten die een toedienschema in Ons hebben. Zo hoef je als gebruiker niet tussen twee applicaties te schakelen en grote delen van een zorgplan te doorlopen voordat je bij de juiste informatie terechtkomt.

Medicatiegerelateerde acties uit het zorgplan toevoegen

 • Omaha-zorgplanmethodiek: Medicatiegerelateerde acties uit het zorgplan van een cliënt met een Omaha-classificatie kunnen automatisch onder Toedieninstructies worden weergegeven. Ga hiervoor naar de Omaha-vragenlijst en selecteer op het tabblad Kies gebieden de optie Medicatie. Ga vervolgens naar het tabblad Classificeer gebieden en klik in de sectie Medicatie op Kies acties >. Selecteer bij de dropdown onder Actievlak de optie Medicatietoediening.

 • Overige zorgplanmethodieken: Medicatiegerelateerde acties uit het zorgplan van een cliënt moeten handmatig worden geselecteerd om onder Toedieninstructies te worden weergegeven. Ga naar Ons Administratie Beheer Instellingen Overige instellingen en klik onder het kopje Medicatie op Ons Medicatie (toedienlijsten) configuratie. Klik op Voeg zorgplan acties toe om een zorgplanactie te zoeken en toe te voegen.

 • Nanda Nic Noc-zorgplanmethodiek: Medicatiegerelateerde acties kunnen niet onder Toedieninstructies worden toegevoegd.

Notificatiestipje bij nieuwe wijzigingen

Nadat de toedieninstructies van een cliënt wordt geopend, wordt gecontroleerd of er nieuwe wijzigingen zijn aan de instructies. Als dat zo is, wordt er een notificatiestip in het menu weergegeven. Open je de Toedieninstructies, dan verdwijnt de stip tot er nieuwe wijzigingen aan het zorgplan zijn doorgevoerd.

/topic-images/Zorgplanacties2_1777_2_1823.png

Zorgplanacties bij een cliënt toegevoegd

Als je de toedieninstructies van de cliënt opent en er zorgplanacties zijn toegevoegd, wordt de titel van het zorgplan weergegeven. Deze titel is aanklikbaar en leidt je naar het zorgplan in Ons Dossier. Aanvullend worden de relevante opmerkingen van deze actie weergegeven en een broodkruimel met daarin de gebruikte definities.

/topic-images/Zorgplanacties3_1778.png
Applicatie(s)
Inhoudsopgave