resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Ketenverkeer: technisch-functionele proces

Ons Ketenverkeer: technisch-functionele proces

Een beschrijving van de gevolgde functionele workflows en processen die Ons Ketenverkeer technisch aanhoudt bij het verwerken van verschillende soorten berichten.

Achter de interface van Ons Ketenverkeer gaat een technisch-functioneel proces schuil, waarbij het technische bewerkproces rondom berichten vaste workflows en gedragingen aanhoudt, afhankelijk van de gebeurtenis die de applicatie moet verwerken. Deze handleiding geeft hier een inkijkje in.

Nieuw Zorgdomein-bericht

 

/topic-images/Het%20ontvangen%20van%20een%20zorgdomein-bericht_1382.png

Wanneer er een Zorgdomein-bericht binnenkomt, komt er een zogeheten bundle binnen op de de Fhir api van Ons Ketenverkeer. Daarbij wordt gekeken of:

  1. 'Zorgdomein-ontvangen' is ingeschakeld? Zo niet; fout response.

  2. Is de klantcode correct geformatteerd en actief? Niet actief; activeren en database aanmaken. Foutief geformatteerd; fout response.

  3. Is de bundle correct naar verwachting? Zo niet; fout response en er wordt een poging gedaan de data op te slaan voor latere analyse.

Indien de stappen met success doorlopen zijn, staat er een prototype bericht klaar om verwerkt te worden door Ons Ketenverkeer en krijgt de aanroeper van de API een 200:OK response.

Zorgdomein-kopiebericht

Kopieberichten zijn bevestigingen die vanuit Zorgdomein door Ons Ketenverkeer hetzelfde worden ontvangen als bij punt 1 is beschreven. Echter zal er voor kopieberichten een extra stap worden uitgevoerd bij de berichtverwerking. Bij deze stap worden bijlagen meteen opgenomen in het cliëntdossier. Ook wordt er automatisch gerapporteerd en gearchiveerd voor deze kopieberichten.

Zorgmail medvri-bericht

/topic-images/Zorgmail%20medvri%20bericht_1383.png

Voor zorgmail wordt, indien de instelling het toelaat, de enovation edifact koppeling om de vijf minuten actief bevraagd op nieuwe bericht ids. Indien er nieuwe zijn worden deze aan de hand van de nieuwe bericht ids opgehaald en klaargezet voor verwerking.

Berichtverwerking

/topic-images/Berichtverwerking_1384.png

Wanneer er nieuwe berichten zijn, staan deze in de staat queued. Om de 5 minuten loopt er een proces dat deze berichten één voor één verwerkt. Hiervoor gaan ze door een aantal verrijkingsprocessen, waarbij gekeken wordt:

  • Of berichten gegroepeerd moeten worden.

  • Of berichten gekoppeld kunnen worden aan een cliënt uit de Ons Suite aan de hand van het BSN.

  • Of er gerapporteerd moet en kán worden.

  • Of er labels gekoppeld moeten worden.

  • Of dit een Zorgdomein kopiebericht is waarvoor bijlagen opgenomen moeten worden in het dossier en, indien er zich geen fouten hebben voorgedaan, het bericht kan worden gearchiveerd.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave