resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Diensten

Ons Diensten

Toelichting op de applicatie Ons Diensten, waarmee de dienstverlening tussen Nedap en de zorgorganisatie inzichtelijk en te beheren is.

Toelichting op de applicatie

Ons Diensten is ontwikkeld om inzicht te bieden in onderwerpen, zoals:

  • De diensten die de zorgorganisatie van Nedap afneemt, waaronder contracten, abonnementen, facturen en betalingen.

  • Informatie over de zorgorganisatie en contactpersonen.

Op moment van schrijven is nog niet alle bovengenoemde functionaliteit in de applicatie beschikbaar; dit zal gaandeweg doorontwikkeld worden.

Ons Diensten is primair ontwikkeld voor beslissingsbevoegden en contactpersonen van Nedap, zoals directie, it-management, controlling, applicatiebeheer. Je kunt Ons Diensten als aanvulling zien. Met de introductie van Ons Diensten wijzigt er niets, je ontvangt nog steeds onze maandfacturen zoals je gewend bent. Alleen kun je ze nu ook in de Ons-applicaties zelf bekijken.

Ons Diensten gebruiken

Om de applicatie te kunnen gebruiken, is het enkel nodig om de autorisaties voor de persoon/personen die toegang moeten hebben, in te stellen.

Autorisaties

In Ons Diensten kan je je gebruikers per tabblad autoriseren om het tabblad alleen in te zien of in te zien en te wijzigen (behalve voor Audits en Facturen, aangezien hier geen wijzigingen worden uitgevoerd). De onderstaande taken zijn beschikbaar:

Abonnementen

  • Ons Diensten - Abbonnementen inzien

  • Ons Diensten - Abbonnementen inzien en wijzigen

Financieel

  • Ons Diensten - Facturen en transacties inzien

Betalingen

  • Ons Diensten - Betalingswijze inzien

  • Ons Diensten - Betalingswijze inzien en wijzigen

Account

  • Ons Diensten - Contacten inzien

  • Ons Diensten - Contacten inzien en wijzigen

Audits

  • Ons Diensten - Audits inzien

Navigatie

Je kunt Ons Diensten via het Hub-menu raadplegen.

/topic-images/Navigatie_hub_onsdiensten_1858.png

Beschrijving van de functionaliteit

/topic-images/OnsDiensten_FinancieelOverzicht_1857.png

Ons Diensten bestaat momenteel uit de volgende functionaliteiten:

Abonnementen

Bij de abonnementen is te zien welke betaalde diensten je organisatie afneemt van Nedap. Je ziet daarin niet alleen de details van het abonnement, maar ook welke aanvullende modules (zoals Medicatiecontrole, Capaciteitsmanagement, enz.) van toepassing zijn.

Financieel

Je hebt inzage in facturen, creditnota's en debetnota's die door Nedap aan de zorgorganisatie zijn verstuurd. Per factuur of nota kan je door de betreffende regel aan te klikken de factuur of nota bekijken. Op het overzicht kan je alle factuurregels van de beschikbare facturen in één csv-bestand downloaden.

Betalingen

In dit overzicht kan je zien welke betalingen voor welke facturen al zijn voldaan of nog verwerkt moeten worden. Per regel zie je de status van de betaling, het factuurnummer en het bedrag in euro's.

Account

Dit overzicht geeft informatie over de betalingswijze, de financieel contactpersoon en de contractverantwoordelijke. Deze gegevens zijn niet alleen inzichtelijk, maar ook aan te passen. Wijkt de contractverantwoordelijke af van de financieel verantwoordelijke? Dan kan je dit contact opsplitsen. Ook kan je hier het SEPA-mandaat wijzigen.

Mutaties

Op deze pagina vind je de audits voor Ons Diensten. Hier vind je eenvoudig welke wijzigingen in Ons Diensten zijn doorgevoerd, door wie en op welk moment.

Testomgevingen

Benader je Ons Diensten vanuit een testomgeving? In dat geval is alleen een fictief voorbeeld zichtbaar, en dus niet de daadwerkelijke informatie. De testomgeving is ervoor bedoeld om de applicatie uit te proberen en te testen. De daadwerkelijke informatie is enkel beschikbaar vanuit de productieomgeving.

Inhoudsopgave