resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Capaciteitsmanagement: toelichting

Ons Capaciteitsmanagement: toelichting

Het doel van Capaciteitsmanagement is om goede, passende formatie te maken op basis van de zorgvraag van cliënten. Dit continue proces moet eens in de zoveel tijd door de leidinggevende samen met het team doorlopen worden. Hoe vaak dit gebeurt, is afhankelijk van de gebruiker. Veel fluctuatie, zoals wijzigingen in medewerkers en contracten en nieuwe legitimaties, betekent vaker samenzitten en overleggen.

Plaats binnen Ons

Capaciteitsmanagement is onderdeel van Ons en ondersteunt bij het inzichtelijk maken van de capaciteitsbehoefte. Automatisch inzichtelijk maken en oplossen van capaciteitsvraagstukken wordt daarmee een continu proces binnen de organisatie. Dit proces wordt ondersteund met een aantal verschillende schermen. De drie belangrijkste zijn:

  1. Zorgvraag en diensten: de eerste stap is het afstemmen van de zorgvraag en diensten. Medewerkers werken verschillende diensten om de cliënten zorg te verlenen. Deze diensten moeten dus goed op de zorgvraag worden afgestemd. Eventuele verschillen kunnen met het team besproken worden en waar nodig kunnen de legitimaties of diensten worden aangepast.

  2. Netto-inzetbaarheid: behalve het verlenen van directe zorg binnen een dienst, besteden medewerkers ook tijd aan indirecte activiteiten (zoals scholing, vakantie en overleg). Dit scherm toont alle indirecte uren die in de komende maanden gepland zijn in Ons Planning. Wanneer er onvoldoende vast personeel beschikbaar is, kan naar de flexpool worden uitgeweken.

  3. Basisformatie: basisformatie geeft antwoord op de vraag of er voldoende personeel beschikbaar is om aan de zorgvraag te voldoen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende deskundigheden.

Checklist

Checklist

Inhoudsopgave