resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Capaciteitsmanagement: pop-ups met details

Ons Capaciteitsmanagement: pop-ups met details

Uitleg over de pop-ups met informatie in Ons Capaciteitsmanagment.

Op alle pagina's met rapportages is het mogelijk om meer details over de broninformatie te krijgen. Klik hiervoor op de knoppen Bekijk cliënten, Bekijk diensten of Bekijk medewerkers.

Zie Ons Capaciteitsmanagement: toegelicht voor meer informatie over dit onderwerp.

Cliëntinformatie

Van alle locaties binnen de geselecteerde composities laat de pop-up alle cliënten en producten zien. De checkbox laat zien welke cliënten mogelijk zijn uitgesloten van de berekening.

Medewerkerinformatie

Van alle teams binnen de geselecteerde composities laat de pop-up alle medewerkers zien. Per medewerker wordt onder andere getoond welke contractomvang ze hebben, hoeveel ze totaal afwezig zijn in de geselecteerde week en wat voor deskundigheid ze hebben. De checkbox laat zien welke medewerkers mogelijk zijn uitgesloten van de berekening.

Diensteninformatie

Van alle teams binnen de geselecteerde composities laat de pop-up alle diensten van deze teams zien. De checkbox laat zien welke diensten mogelijk zijn uitgesloten van de berekening. Let op: het gaat hier om het dienstenpatroon, niet om de diensttoewijzingen.

Correcties op het aantal diensturen

In deze pop-up is het ook mogelijk om correcties te maken op het aantal mee te tellen diensturen. Klik op het potloodje in de kolom Uren per week om het aantal mee te tellen uren binnen Capaciteitsmanagement te corrigeren.

Een voorbeeld hiervan is een dienst die maar 1 keer per week hoeft te worden ingevuld, maar waarvan de dag wisselt. In Ons Planning wordt er dan vaak een dienst gemaakt die voor alle dagen meetelt. Wanneer de dienst bijvoorbeeld 8 uur per dag duurt, wordt deze in Capaciteitsmanagement meegeteld voor 5 x 8 uur = 40 uur. Terwijl er eigenlijk maar iemand voor 1 dag in de week wordt gezocht: 1 x 8 uur.

Inhoudsopgave