resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Capaciteitsmanagement: beleidskeuzes maken en zorgvraag bepalen

Ons Capaciteitsmanagement: beleidskeuzes maken en zorgvraag bepalen

Toelichting op de benodigde beslissingen rondom beleidskeuzes en zorgvraag die nodig zijn om van start te kunnen gaan met Ons Capaciteitsmanagement

Voordat je Ons Capaciteitsmanagement in gebruik kunt nemen, moet je een aantal zaken inrichten. We hebben dit hoofdstuk opgedeeld in twee onderwerpen: het maken van beleidskeuzes en technische inrichting.

Zie Ons Capaciteitsmanagement: toegelicht voor meer informatie over dit onderwerp.

Beleidskeuzes maken

De belangrijkste stap voordat je Ons Capaciteitsmanagement kunt gebruiken, is het maken van een aantal beleidskeuzes. Deze keuzes zijn zowel de input voor de technische inrichting als hoe en door wie de applicatie gebruikt gaat worden. Zorg ervoor dat de beleidskeuzes binnen de organisatie worden gedragen; deze overeengekomen basis rekent immers in de gehele applicatie door.

Zorgvraag bepalen

Ons Capaciteitsmanagement rekent niet met individuele zorgarrangementen per cliënt, maar op basis van een capaciteitsprofiel. Dit is een rekentabel waarin kan worden gespecificeerd hoeveel zorg er per product wordt geleverd. Voordat je deze capaciteitsprofielen kunt vullen, moet je binnen de organisatie antwoord vinden op de vragen:

  • Hoeveel zorg(uren) willen wij leveren per product/ZZP?

  • Hoeveel uren kunnen wij gemiddeld per ZZP leveren?

De antwoorden hierop vormen het capaciteitsprofiel.

Inhoudsopgave