resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Autorisatie: autorisaties van meerdere gebruikers in bulk beheren

Ons Autorisatie: autorisaties van meerdere gebruikers in bulk beheren

Uitleg over beheren van autorisaties voor groepen gebruikers tegelijkertijd

Overzicht van alle handleidingen over Ons Autorisatie

Benodigde autorisatie

 • Taak: Gebruikers en roltoewijzigen beheren

Informatie over de specifieke rechten die onder deze taken vallen, is te vinden in Ons Autorisatie zelf.

Autorisaties voor meerdere gebruikers tegelijkertijd beheren

Het tabblad Gebruikers bevat de optie Bewerkmodus. Als je dit vinkje inschakelt, krijg je verschillende opties tot je beschikking om autorisaties voor meerdere gebruikers in één keer te bewerken. Deze bulkaanpassingen kunnen worden doorgevoerd voor toegekende rollen en het standaardbereik van geselecteerde gebruikers.

 1. Zet de Bewerkmodus aan.

 2. Zoek gebruikers op via het zoekveld Gebruiker zoeken of gebruik de opties eronder om op team en roltoewijzing te zoeken.

 3. Selecteer vervolgens in het zoekresultaat in het midden van de pagina de specifieke medewerkers voor wie je bulkaanpassingen wilt maken.

 4. Rechts in beeld worden constant de geselecteerde gebruikers weergegeven. Onder de geselecteerde gebruikers vind je de verschillende bulkacties die hieronder worden uitgelegd.

  /topic-images/Bulkacties_1193.jpg

In bulk rollen toevoegen of intrekken

 • Klik op Rollen toevoegen om toe te voegen rollen te selecteren.

 • Klik op Rollen intrekken om te verwijderen rollen te selecteren.

 1. /topic-images/vervolgscherm%20rollen%20toewijzen%20of%20verwijderen_1195.png

  Selecteer in het vervolgscherm Kies rollen voor toewijzing de rollen die toegewezen moeten worden. Als je op Rollen intrekken hebt geklikt, wordt hier het scherm Kies rollen om in te trekken weergegeven. De werkwijze in beide schermen is verder gelijk.

 2. Geef een ingangsdatum en eventuele geldigheidsperiode op voor de rollen die je wilt toewijzen. Deze optie wordt niet weergegeven als je rollen in bulk intrekt.

 3. Klik op Toewijzen om de roltoewijzing te activeren, of op Intrekken om de rollen in te trekken.

 4. Bevestig vervolgens je gemaakte keuzes.

In bulk rollen verwijderen

 1. Klik op Alle rollen verwijderen.

 2. Er wordt nu een waarschuwingsvenster weergegeven. Klik in dit venster op Bevestig om de rollen van de geselecteerde gebruikers te verwijderen.

  /topic-images/waarschuwing_1194.png

In bulk het standaardbereik vervangen

 1. Klik op Standaardbereik vervangen om het bereik in te kunnen richten.

  /topic-images/2020-05-12%2011_42_59-Ons%20Autorisatie%20-%20Nedap%20Healthcare_1232.png
 2. In het vervolgscherm krijg je verschillende opties om het standaardbereik in te richten. De werkwijze hier is gelijk aan de werkwijze voor het inrichten van het standaardbereik bij een individuele gebruiker.

 3. Als je het standaardbereik hebt ingesteld, klik je op Opslaan en in het vervolgscherm op Gedaan.

 4. Het standaardbereik voor de geselecteerde gebruikers is nu aangepast. Het nieuw ingestelde standaardbereik overschrijft het eerder ingestelde standaardbereik bij de geselecteerde gebruikers.

In bulk het standaardbereik bewerken (groepen toevoegen/verwijderen)

 1. Klik op Standaarbereik bewerken.

 2. Klik op Wijzig om de groepen te selecteren die je wilt toevoegen en/of verwijderen uit het standaardbereik.

  /topic-images/GroepenToegevoegd_1612.png
 3. Klik op Opslaan. De wijzigingen worden nu doorgevoerd en de resultatenpagina wordt weergegeven. Naast elke bulkactie wordt een pictogram weergegeven:

  1. Vinkje: de bulkactie is succesvol uitgevoerd.

  2. Driehoek met uitroepteken: de bulkactie is mislukt.

   Mislukte bulkacties zijn opnieuw uit te voeren via de knop Opnieuw proberen.

  3. Laadicoontje: de bulkactie wordt momenteel nog uitgevoerd.

   /topic-images/GroepenToevoegenResultaten_1615.png

Totaaloverzicht Gebruikers of Rollen downloaden

Via de knop Download totaaloverzicht op het tabblad Gebruikers is een overzicht te downloaden, waarin alle gebruikers in combinatie met toegekende rollen en bereik terug te vinden zijn. Meer uitleg hierover is te vinden in Ons Autorisatie: autorisaties van individuele gebruikers inzien en beheren onder het kopje Totaaloverzicht Gebuikers of Rollen downloaden.

Autorisatiewijzigingen en wanneer ze van kracht worden

Bij het aanpassen van de autorisatie-instellingen gelden diverse aandachtspunten. Uitleg hierover is te vinden in Ons Autorisatie: autorisaties van individuele gebruikers inzien en beheren onder het kopje Autorisatiewijzigingen en wanneer ze van kracht worden .

Meerdere teams selecteren en bewerken

Zet de bewerkmodus aan, selecteer een team en selecteer vervolgens de gebruikers. Klik daarna het geselecteerde team weer weg (de gebruikers in het team blijven dan geselecteerd). Je kunt nu aanvullende teams selecteren en vervolgens bewerken.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave